Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége

Előzmény: 1982. jan. 1-től 36 évi szünet után ismét lehet magánszemélyeknek közúti személyszállítást, illetve közúti árufuvarozást végezni. A tevékenységet végzőnek kisipari igazolványt kellett kiváltania és kötelező volt a KIOSZ tagság.

1988. jún. 14-én megalakult a KIOSZ Személy és Teherfuvarozók Országos Szakmai Tagozata, melynek taglétszáma 1989 végére meghaladta a 40 000 kisiparost (a KIOSZ összlétszáma 160 000 volt). 1990-ben megszűnt a kötelező KIOSZ tagság. A tagozat átalakult Magánfuvarozók Országos Ipartestületévé (MOIT), a KIOSZ átalakult IPOSZ- szá.

Az 1990. októberi üzemanyagár válság következtében kirobbant blokádot követően a szakmai érdekképviseletek száma tovább nőtt. Elsősorban a vidéki fuvarozók és taxisok akartak egy nem főváros-centrikus szakmai érdekképviseletet megalakítani. A FUVOSZ- t 1992. Okt. 27- én Szolnokon néhai Rákóczi Ferenc JNSZKKSZK elnöke kezdeményezésére az alábbi szervezetek és személyek alapították:

 • Jász- Nagykun- Szolnok megyei Közúti Közlekedési Szolgáltatók Kamarája, Szolnok (Juhász József)
 • Budapesti Teherfuvarozó Kamara (Kinyik István)
 • Mezőkövesdi Ipartestület (néhai Miklósi József)
 • Hódmezővásárhelyi Ipartestület (Szenczi Imre)
 • Dunamenti Iparosok és Vállalkozók Ipartestülete, Dunakeszi (Vörös László)
 • Esztergomi Ipartestület (Schleifer Miklós)
 • Kaposvári Szállító Ipartestület (Rácz Károly)
 • Makói Ipartestület (Szekeres Ferencné)
 • Dorogi Ipartestület (Schmidt Mihály)
 • Merkur (Szalay János, néhai Horváth Árpád képviseletében)
 • néhai Juhász Gyula egyéni vállalkozó, Kaposvár

Az első elnökség:

 • Vörös László elnök,
 • Rácz Károly taxis társelnök,
 • Takács László autóbuszos társelnök,
 • Horváth Árpád nemzetközi társelnök.
 • Főtitkár: Peredi Péter

A FUVOSZ az Egyesületi Törvény alapján működő társadalmi szervezet, melynek legmagasabb testülete a Közgyűlés/Küldöttközgyűlés.

A FUVOSZ önkéntes alapon tömöríti a közúti közlekedési szolgáltatással ‑ autóbusz, autómentés, belföldi- és nemzetközi árufuvarozás, közúti járműmentés, személytaxi ‑ valamint szállítmányozás és infrastruktúra (jármű-, alkatrész- és gumikereskedelem, szerviz és javító szolgáltatás, oktatás, hitelezés, stb.) szolgáltatással foglalkozó vállalkozókat, vállalkozásokat, szakmai szervezeteket és érdekképviseleteket.

Legmagasabb döntéshozó testülete a Közgyűlés 2006. január 26 óta.
Választott testületei:   Elnökség, Ellenőrző és Etikai Bizottság

2004-ben megválasztott tisztségviselők:

 • Elnök: Takács László ügyvezető ( Dabas )
 • Társelnökök: Ádám Imre ügyvezető, a FUVOSZ-BORSOD elnöke ( Miskolc ),
 • Imre István ügyvezető ( Fegyvernek ), közúti járműmentés, 2005- ben leköszönt
 • Kalmár István ügyvezető ( Gönyü ), szállítmányozás és infrastruktúra,
 • Ocskó József ügyvezető ( Zalaegerszeg ), nemzetközi közúti fuvarozás 2006-ban leköszönt
 • Sárdi Lajos ügyvezetőtitkár ( Kaposvár ), Közúti-szolgáltató Ipartestület (elhunyt 2009)
 • Szabadszállási Mihály ügyvezető ( Kecskemét ),belföldi közúti fuvarozás 2006-ban leköszönt
 • Szekeres Ferencné ügyvezető ( Makó ), általános 2005-ben leköszönt
 • Udvardi Sándor vállalkozó ( Szombathely ), személy-taxi szolgáltatás
 • Vígh Csaba ügyvezető ( Budapest ), autóbusz szolgáltatás.
 • Werner Jenő ügyvezető területi vállalkozói képviselő, 2005-től közúti járműmentő
 • Felügyelő Bizottság elnök: Braun György szállításvezető ( OVIT )
 • FB tagok: Juhász Gyula vállalkozó ( Kaposvár) elhunyt 2006
 • Kunkli Péter vállalkozó ( Balmazújváros ),
 • Nagy Sándor vállalkozó ( Makó ), 2005-ben leköszönt
 • Samu Józsefné vállalkozó ( Békéscsaba ) 2006-ban leköszönt
 • Etikai Bizottság elnök: Zilahi Sándor vállalkozó ( Szolnok).
 • Etikai Bizottság társelnök: Antal Gyula ügyvezető ( Kazincbarcika ),
 • Etikai Bizottság társelnök: Nagy Attila vállalkozó ( Baja ).
 • Főtitkár: Peredi Péter vállalkozó ( Budapest )

2006. január 26-án ifj. Takács Zoltán ügyvezető (Mezőtúr) lett az Árufuvarozó szakág képviseletében Társelnök.
2008. február 29-én megtartott Közgyűlésen megválasztott Elnökség:
     - Elnök: Takács László ügyvezető (Dabas)
     - Társelnökök:
     - Ádám Imre ügyvezető, a FUVOSZ-BORSOD elnöke ( Miskolc ),
       nemzetközi kapcsolatok,
     - Kalmár István ügyvezető ( Gönyü ), szállítmányozás és infrastruktúra,
     - Szalai János ügyvezető (Kiskunfélegyháza), autóbusz szolgáltatás,
     - Takács Zoltán ügyvezető (Mezőtúr), árufuvarozás, 2009-ben leköszönt,
     - Udvardi Sándor vállalkozó ( Szombathely ), személy-taxi szolgáltatás,
     - Werner Jenő ügyvezető (Szekszárd) közúti járműmentő,

2009. május 28-án a Közgyűlés két új Társelnököt választott:
    - Keszler Árpád társtulajdonos (Salgótarján) árufuvarozás.
    - Pásztor Sarolta ügyvezető (Szolnok), szolgáltatások és hazai kapcsolatok
2010. május 13-án a Közgyűlés Ellenőrző és Etikai Bizottsági tagot választott:
- Temesvári Antalné vállalkozó (Kiskunhalas)

2012. május 10-én megválasztott tisztségviselők.
- Takács László elnök (Dabas)
- Ádám Imre társelnök Egyéb infrastruktúra szakág (Miskolc)
- Kalmár István társelnök Fuvarozás, szállítmányozás, logisztika (Gönyű)
- Szalai János társelnök Autóbusz szolgáltatás (Kiskunfélegyháza)
- Udvardi Sándor társelnök Taxis és Személygépkocsis személyszállítás (Szombathely)
- Werner Jenő társelnök Autómentő és javítósegély (Szekszárd)

- Braun György EEB elnök (Budapest)
- Szép László EEB tag Budapest
- Temesvári Antalné (Kiskunhalas)

A FUVOSZ célja, hogy a tagjai által meghatározott érdekeket képviselje minden olyan fórumon, amely a tagságot érintő döntések meghozatalára jogosult, vagy a döntésre befolyással lehet. Ennek megfelelően együttműködik az államhatalmi, államigazgatási szervekkel, közjogi kamarákkal, és a szolgáltatást igénybe vevők érdekképviseleteivel. Segíti az államigazgatási és hatósági feladatok ellátását, a szakma szolgáltatási és etikai színvonalának emelését, a szabályok betartásának ellenőrzését.

A FUVOSZ feladata, hogy tagsága egészét vagy egy csoportját, tagját érintő jogi, gazdasági, illetőleg a gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben a véleményeket összefoglalja, továbbítsa, képviselje. Szükség és felkérés esetén a kiadásra kerülő jogszabályok véleményezése, javaslattétel, jogszabály kiadásának vagy módosításának kezdeményezése. Kapcsolattartás az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató pártokkal és egyesületekkel, együttműködés a fenti célok megvalósítására létrejött érdek képviseleti szervezetekkel.

Információval látja el tagságát a vállalkozói tevékenység, valamint a szakmai érdekképviselet, érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységgel összefüggő kérdésekben. Ennek érdekében szakmai újságot és egyéb kiadványokat jelentet meg.

A FUVOSZ-ba tömörült szakmai és területi szervezetek, a közel tízezer haszonjármű üzemeltetője érdekében a megjelölt célok és feladatok teljesítéséért sokféle tevékenységet végeznek.

A FUVOSZ arra törekszik, hogy tagjai számára olyan piaci és gazdasági környezet alakuljon ki, amely biztosítja a tisztességes gazdálkodás és megélhetés feltételeit. Ezért a legfontosabb célkitűzések közé tartoznak:

 1. A közúti közlekedési szolgáltatáshoz szükséges új járművek beszerzését elősegítő direkt és indirekt állami támogatás (pályázatok, adókedvezmények, vissza nem térítendő támogatások) elérése.
 2. Pályázatok segítségével pénzügyi forrás teremtése az EU integráció után és a gazdasági válság megkövetelte  feladatok megoldására. Az Európai Uniós csatlakozási folyamat előtt megkezdett és azóta is tartó rendszeres tájékoztatás az uniós szokásokról, jogi normákról, a belföldi és külföldi hitel- és lízinglehetőségekről.
 3. A Válság kezeléséről, a lehetséges átvészelésről tájékoztatás.
 4. A fuvarpiac védelme az önköltség alatti tevékenységet végzőktől és a fekete fuvarozóktól. ( piros rendszám, kabotázs).
 5. A közúti motorizációtól elvont pénzek felhasználásának átláthatóvá tétele és legalább 50%-os visszaforgatása a közúti infrastruktúrába.
 6. Az EU és a hazai közúti fuvarozói szolgáltatások díjai közötti különbség csökkentése. 
 7. Együttműködés a hatóságokkal is a közlekedésbiztonság fokozása, a balesetek megelőzése érdekében.

A FUVOSZ az Országgyűlésnél jegyzékbe vett érdekképviselet, állandó résztvevője a Közlekedési Érdekegyeztető Fórumnak, a Közúti Közlekedési Kerek-asztalnak, az Országos Baleset megelőzési Bizottságnak, a Civil Parlamentnek.

A FUVOSZ együttműködési megállapodást kötött az Ipartestületek Országos Szövetségével, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségével, a Magyar Taxis Szövetséggel és Társult tagja a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének.

A FUVOSZ-nak tagja lehet minden szakmacsoportbeli természetes és jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely elfogadja a szövetség célját, feladatát és alapszabályát.

A FUVOSZ 2009-től érvényes tagdíj szabályzata


Tag:                                   Alaptagdíj FT/hó
1-2 járművel1000
3-5 járművel1500
6-10 járművel2000
10-nél több járművel4000
Jármű nélküli 2000
Társult2000
Tiszteletbeli0
Pártoló tag és a Képviselt tag tagdíját az elnökség határozza meg

 A tagok a Szövetség kötelezettségeiért tagdíjuk megfizetésén túl nem felelnek!

A Szövetség vagyona a tagok oszthatatlan tulajdona.