Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Vasárnap hajnalban további karbantartás az útdíjértékesítési rendszerekben!

2018.06.09.
Kommentek ()


A NÚSZ Zrt tájékoztatása szerint rendszerfejlesztés és karbantartás miatt

2018. június 10‑én, vasárnap éjszaka 01:00 és hajnali 05:00 óra között szünetel az úthasználati jogosultságok értékesítése!

Az üzemszünet és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert (HU-GO) és az e-matrica értékesítést egyaránt érinti. Ennek megfelelően a fenti időpontok között az ismert csatornák egyikén sem lesz lehetőség a HU-GO viszonylati jegyek és az e‑matricák beszerzésére. Az egyenlegek feltöltése, illetve az alacsonyegyenleg-értesítési és riasztási szolgáltatás is szünetel. A NÚSZ Zrt. vasárnap éjszaka is nyitva tartó, M3 Szilas pihenőben található ügyfélszolgálati irodájában sem lesznek elérhetők az ügyintézési lehetőségek.

A technikai beavatkozás a 3,5 tonna feletti teherjárművek esetében OBU eszközt használó ügyfeleket nem érinti, amennyiben gondoskodtak arról, hogy a szóban forgó időszakban tervezett úthasználatokhoz elegendő fedezetük legyen.

További részletek a NÚSZ Zrt, honlapján.

https://www.hu-go.hu/articles/article/vasarnap-ismet-karbantartas-lesz-az-utdijertekesitesi-rendszerekben-1

Személyszállítók figyelem! Kiemelt ellenőrzések a fővárosban 2018. június 11-től.

2018.06.08.
Kommentek ()

 

 
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2018. június 11-től országos akció keretében fokozott jelenléttel, megerősített kapacitással, több száz revizor és pénzügyőr részvételével összehangoltan ellenőrzi a fővárosban működő kereskedőket. Az ellenőrzések elsősorban az online pénztárgépek adatai alapján kockázatosnak tekinthető vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piacokon és vásáscsarnokokban értékesítőket, valamint a személyszállítási tevékenységet folytatókat érintik. Az ellenőrök megjelenésére fokozottan lehet számítani az V., VI.. VII., IX. kerületekben. Az ellenőrzések során a nyugta- és számlaadás, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetése, a foglalkoztatottak bejelentése és a készpénzkészlet vizsgálata mellett fokozott figyelmet fordítanak a munkatársak a jövedéki termékek forgalmazásának vizsgálatára is.

A FUVOSZ tájékoztatása Tagjai részére a TSM rendszer indításáról

2018.06.01.
Kommentek ()

2018. június 1-jétől éles üzemben, a fokozatosság elvének figyelembe vételével elindul a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM), így bírság kiszabására számíthatnak azok a fuvarozó üzembentartók, akik a hitelesített mérőpontok által mért adatok szerint járműveikkel túllépik a tengelyterhelésre, vagy össztömegre vonatkozó értékeket.

2018. május 30-án az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával, Dr. Mosóczi Lászlóval folytattunk egyeztetést a jelenleg tesztüzemben működő Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) 2018. június 1-jére tervezett éles üzemének elindításával kapcsolatos jelentős fuvarozói aggályokról. Az aggályokat és javaslatainkat már korábban eljuttattuk a szaktárca vezetésének.

A megbeszélésen a FUVOSZ-t Peredi Péter főtitkár, a NiT Hungary-t Füle László elnök és dr. Bálint Annamária jogtanácsos, az MKFE-t, Szabó György elnök, az MSZSZ-t dr. Péchy László főtitkár, MLSZKSZ-t Bíró Koppány Ajtony főtitkár és mások képviselték.

A szervezetek egybehangzó véleménye volt, hogy az automatizált mérésen alapuló rendszer jelenleg nem alkalmas objektív ágon történő szankcionálásra, és fuvarozói oldalról nincs meg a bizalom a jelenlegi rendszerrel szemben. A tárgyalás során hangoztatott kategorikus közös álláspontunk szerint a TSM éles üzemének elindítását legalább az év végéig el kell halasztani. A halasztás lehetőséget kínálna arra, hogy a még fennálló nyitott kérdések szakmai egyeztetések mellett szabályozásra kerüljenek. Hasonló prioritást élvező elvárásunk volt a tárgyalás során a korábban hatályos jogszabályokban biztosított 500 kilogrammos tengely- és össztömeg tolerancia visszaállítása. A javasolt halasztást alátámasztó érveket a fuvarozói szervezetek 2018. május 23-án írásban is eljuttatták a szaktárca részére.

Az érdekképviseletek a tárgyalás során érvként felhasználták azokat a jellemző tagi tapasztalatokat, amelyek a Teszt időszakban beérkeztek, és amelyek rávilágítanak arra, hogy a rendszer működése pontatlan, a mérőpontok által rögzített mérési eredmények jelentős súlyhatár-túllépést mutatnak a fel- és lerakóhelyi, vagy a Magyar Közút Zrt által üzemeltetett hídmérlegek mérési eredményeihez képest, ezért határozott álláspontunk hogy a rendszer jelenlegi állapotában alkalmatlan az objektív ágon történő bírságkiszabásra.

Az érdekképviseletek ígéretet kaptak arra, hogy a rendszer éles üzeme első két hetének adatait és tapasztalatait a szakmai szervezetek és a minisztérium ugyanebben a körben közösen tekinti át, és közösen vizsgálják az esetleges problémás kérdésekben a megoldási lehetőségeket.

 A szaktárca részéről Dr. Mosóczi László államtitkár a rendszer további fejlesztése érdekében bejelentette, hogy megkezdik a szükséges fejlesztést egy, az UD rendszerben már sikerrel alkalmazott bírságriasztási funkció informatikai fejlesztése érdekében, illetve vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a FUVOSZ Főtitkára által külön is kiemelt felrakóhely felelősség milyen módon illeszthető a TSM működését meghatározó jelenlegi jogi környezetbe, és ennek előkészítésére várják az érdekképviseletek munkaanyagát.

Az Államtitkár kérte, hogy a vitatott bírsághatározatok esetében a vállalkozások mindig indítsák meg a bizonyítási indítvány eljárást.

A túlsúllyal közlekedő külföldi fuvarozók TSM-beli bírságolásával kapcsolatban az Államtitkár jelezte, hogy a jövőben a megerősített ellenőri egységek szigorúan lépnek majd fel a kontroll mérésekre kiterelt járművek vezetőivel szemben.

Arra kérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy törekedjenek a jogkövető magatartásra, és továbbra is osszák meg szövetségünkkel a TSM működésével kapcsolatos tapasztalataikat, beérkezett bírsághatározataikat!
Amennyiben az lehetséges, rakott járműveikkel végeztessenek a felrakóhelyen, vagy a Magyar Közút Zrt hitelesített hídmérlegein méréseket, és a mérési eredményt abban az esetben is kérjék ki, amennyiben az nem mutat tengely- vagy össztömeg-túlsúlyt. 

Ezeket az anyagokat (Határozat, Mérlegjegy, Bizonyítási indítvány) a fuvosz@fuvosz.com címre kérjük megküldeni!

 

A TSM rendszer élesítésének halasztását kérik az érdekképviseletek

2018.05.24.
Kommentek ()

2018. május 23-án a közúti fuvarozói érdekképviseletek, úgy mint a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ), Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete  (MKFE), Magyar Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége (MLSZKSZ),  Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (Nit Hungary) a TSM-rendszer tesztüzemével és a várhatóan 2018. június 1-jétől kezdődő éles üzemmel kapcsolatosan felmerülő problémákról egyeztettek.

A találkozón kihangsúlyozták, hogy a szakmai, érdekvédelmi szervezetek közös fellépésére, egységes állásfoglalására van szükség ebben az ügyben. Közös levélben kérik Palkovics László miniszter urat a tesztüzem meghosszabbítására és toleranciaérték felemelésére.

A Minisztériumnak küldött levél letölthető INNEN.

Meghívó a FUVOSZ közgyűlésére

2018.04.23.
Kommentek ()

A FUVOSZ Elnöksége a 2018. januári kibővített elnökségi ülésén elfogadta az éves munkatervét. Megtárgyalta a Szakági Elnökségek munkatervjavaslatait és támogatólag döntött végrehajtásukról.
A tervnek megfelelően megtartott április 18-i ülésén megtárgyalta a Szövetség 2017. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről a Beszámoló tervezetet. Döntött a 2018. évi Rendes Közgyűlés helyéről és idejéről.
A Felügyelő Bizottság Elnöke javaslatára az Alapszabály módosítására is sor kerül. A javasolt módosítás az Alapszabály V. fejezet 1. pontja, B alpontja új szövege: A FB tagjai az FB elnök és 4 tag.
Indoklás a 3 tagú testület a határozatképességet nem tudja rendszeresen biztosítani.
Ennek alapján az Alapszabálynak megfelelően a FUVOSZ Elnöke az alábbi Meghívót teszi közzé.

Meghívó a FUVOSZ 2018. évi Rendes Közgyűlésére.
Időpont: 2018.05.17. (csütörtök) 10.00 óra
Helyszín: Csepeli Munkásotthon (Budapest, XXI. kerület, Árpád u. 1.)

Napirend:
1.) Beszámoló a FUVOSZ 2017. évi Közgyűlése óta végzett munkáról.
2.) A FUVOSZ gazdasági beszámolója.
3.) A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4.) Az Etikai Bizottság beszámolója.
5.) A 2017. évi Mérleg elfogadása
6.) A 2018. évi gazdálkodási terv elfogadása
7.) Az Alapszabály módosítása.
8.) A Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztása.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ugyanazon a napon 10.30-ra, változatlan helyszínen és napirenddel megtartjuk.
Kérem, hogy részvételi szándékát 2018. május 12-ig az ellátás érdekében a fuvosz@fuvosz.com címre jelezni szíveskedjen.
A Közgyűlésen rendezett tagsági viszonnyal és a képviseleti jog igazolásával lehet résztvenni.

Tisztelettel: Takács László Elnök

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ