Cím: 1215 Budapest, Duna u. 55.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078

Híreink

Tájékoztató a taxi engedélyek és vezetői igazolványokkal kapcsolatosan

2017.09.29.
Kommentek ()

Ismételten felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet jelenleg hatályos 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a 2015.08.07. előtt kiadott taxi engedélyek és vezetői igazolványok 2017. december 31. napjáig érvényesek, ezért azokat - amennyiben a vállalkozás, illetve járművezető a tevékenységet a határnapot követően is fenn kívánja tartani - még az idei évben cserélni szükséges.
A jelzett határidő meghosszabbítására a jelenlegi jogszabály értelmében lehetőség nincs.

A tevékenységi engedélyek cseréjére kizárólag előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség. Kérjük a járművezetőket, hogy aki már teljesítette a járművezetői szaktanfolyami továbbképzést, mihamarabb kérjen időpontot; aki pedig még nem fejezte be a járművezető szaktanfolyami továbbképzést, a sikeres vizsga megszerzése után a legrövidebb időn belül jelentkezzen időpontért az igazolvány csere ügyintézésre.

Időpont egyeztetés hétfőtől csütörtökig 08.00-15:00, pénteken 08.00-12:00 között  a 061/430-2745-ös telefonszámon lehetséges.

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala

Megjelent az NFM miniszter 36/2017.(09.18.) rendelete a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

2017.09.19.
Kommentek ()

Az NFM miniszter 36/2017.(09.18.) rendelete a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

(részlet)
8.Hatályba léptető rendelkezések
26.§. (1) Ez a rendelet - (2)és(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. szeptember 19-én lép hatályba.
      (2) A 28.§. (2) bekezdése a kihírdetést követő 21. napon lép hatályba.
      (3) A 10.§. (2) bekezdés d) pontja, a 10.§ (7) bekezdés b) pontja, a 28.§. (1) bekezdés és (3)-(12) bekezdése,
          3. melléklet és az 5. melléklet 2018. január 1-én lép hatályba.

Forrás: Magyar Közlöny 2017. évi 149. száma.

FUVOSZ Tájékoztató és Fórum a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) bevezetésével kapcsolatos tudnivalókról és legfrissebb tapasztalatokról szeptember 26-án.

2017.09.13.
Kommentek ()

„Tájékozottság + jogkövetés = megtakarított bírság!”

A FUVOSZ érintett tagjai (árufuvarozok, autóbusz üzemeltetők, EKÁER bejelentkezettek) részére a Tájékoztató és Fórum 2017. szeptember 26-án 10 órakor Csepelen a Munkásotthonban (Budapest, XXI. Árpád u. 1.) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felkért szakembereinek közreműködésével kerül megtartásra.

A FUVOSZ célja, hogy a szeptember 19-ei rendszerindítást követően, pontosan tájékoztassuk a fuvarozó és személyszállító vállalkozásokat a TSM működésének technikai elveiről, műszaki paramétereiről, illetve az ellenőrzések és a szankciók legfontosabb tudnivalóiról, az engedélyeztetési változásokról túlsúly, túlméret esetén.

A tájékoztatót követően a fuvarozókat, személyszállítókat érdeklő legfontosabb kérdéseikre a résztvevők közvetlenül az előadóktól kaphatnak választ.

Felhívjuk érintett tagjaink figyelmét a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet-re amely a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szól.
(Megjelent a 2017. évi Magyar Közlöny 129. számában az 18298. oldaltól.
Letölthető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17129.pdf)

A TSM bevezetésével összefüggésben a tervezett tájékoztató szolgálni fog néhány olyan információval is, amelyeket már a rendszer indítását megelőzően is célszerű tudni még akkor is ha ezeket az információkat alátámasztó jogi szabályozás ma még nem teljes körű.

Az NFM-ben szeptember 12-én tartott egyeztetésen Dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár kinyilvánította, hogy a szaktárca határozott igénye az érintett fuvarozói érdekképviseleti szervezetként a FUVOSZ képviselőjével is a havi rendszerességgel megtartásra kerülő folyamatos párbeszéd.

Az egyeztetésen résztvevő szakértőktől kapott előzetes információnk szerint:

- a TSM rendszer kizárólag azokra a tehergépjárművekre és autóbuszokra fókuszál, amelyek mért adatai meghaladják a forgalmi engedélyben és műszaki nyilvántartásokban szereplő adatokat. A személygépkocsik tehát nem érintettek.

- az objektív ágon történő bírságolás nem érinti a 20 tonna megengedett össztömeg alatti gépjárműveket (ide értve a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg alatti tehergépjárműveket is). Ettől függetlenül egy esetleges kitereléses ellenőrzés keretében vagy EKAER bejelentett járművek is vizsgálhatók és mérhetők!

- a „mérési eredmény befolyásolásának tilalma”, mint új szankcionálandó magatartás vonatkozik minden olyan vezetési manőverre, mely a jármű adatainak objektív mérését akadályozza. Ide kell érteni a mérőponton történő ráfékezést, rágyorsítást, a KRESZ által bizonyos útszakaszokon egyébként is tiltott előzést (azaz a sávváltást, a biztonsági okokból indokolt kikerülési manővertől eltekintve), vagy például a követési távolságra vonatkozó előírások olyan jellegű megsértését, amely a járműnek a rendszám általi azonosíthatóságát ellehetetleníti.

- a szükséges jogszabály-módosítások hatályba lépését követően változni fog - és jelentősen egyszerűsödik - a túlsúlyos, túlméretes járművek közlekedésére vonatkozó engedélyezési eljárás, stb.

Az objektív ági bírságolásra az érdekképviseletek javaslatára december 31-ig tartó türelmi időszak vonatkozik.

Számítunk tagjaink, és minden közúti fuvarozó, személyszállító tapasztalataira, és érdemi javaslataira, melyeket várunk és a jogalkotóval folytatott párbeszéd részévé teszünk.

Kérjük, hogy a szeptember 19-ét követően osszák meg velünk a túlsúlybírságról szóló, és valamely okból megkérdőjelezhető határozataikat, mérési jegyzőkönyveiket a fotitkar@fuvosz.com címen.

Részvételi szándékukat a fuvosz@fuvosz.com címre küldött regisztrációval jelezzék 2017. 09. 21-én 14.00 óráig. A regisztrációkat a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe.

A regisztráció tartalmazza:

Név/Cégnév/Képviselő neve, aki részt vesz (max.2 fő):
E-mail cím:
Telefon:
Honlap cím:
Postacím:

„Tájékozottság + jogkövetés = megtakarított bírság!”

 

 

Holnap lejár a határidő, de…

2017.08.29.
Kommentek ()

2017. augusztus 30. napján lejár a jogszabályban rögzített határidő arra, hogy valamennyi gazdálkodó szervezet (így különösen valamennyi részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és betéti társaság) végrehajtsa a cégkapus regisztrációt.

A regisztráció azért szükséges, mivel 2018. január 1. napjától a gazdálkodó szervezetek ezen a platformon lesznek kötelesek a bíróságokkal, egyéb hatóságokkal és további állami szervekkel történő kapcsolattartásra.

Ez a kötelezettség terheli valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet (így különösen a gazdasági társaságokat, európai részvénytársaságokat, egyesüléseket, szövetkezeteket, ügyvédi irodákat, végrehajtói irodákat és közjegyzői irodákat, továbbá  valamennyi belföldi székhelyű gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet is), melyek ez által 2017. augusztus 30. napjáig kötelesek a https://cegkapu.gov.hu címen regisztrálni.

Egy jogszabály-módosítás alapján az egyéni vállalkozók kikerültek e kötelezettség hatálya alól és továbbra is az ügyfélkaput jogosultak/kötelesek használni.

 

Figyelemmel arra, hogy a cégkapura épülő kommunikációs csatorna és kézbesítési rendszer egészében csak jövő évben fog elindulni, így 2017. augusztus 31. napjától 2017. december 31. napjáig már fennáll a fenti regisztrációs kötelezettség, azonban – egyfajta türelmi időként – ezen időszak alatt hátrányos jogkövetkezmények nélkül pótolható a regisztráció.

 

A FUVOSZ Közgyűlése módosította Alapszabályát

2017.08.21.
Kommentek ()

A FUVOSZ május 15-én megtartott Közgyűlése elfogadta a módosított Alapszabályt, melyet a honlapon közzé tett.

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ