Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Gépjárművezetői képesítések megszerzésével összefüggő szakmai javaslatok

2021.08.29.
Kommentek ()

A nemzetközi gyakorlatot figyelembevéve a szakmai szervezetek a korábban elutasított javaslataikat megismételték.

dr. Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Benedek Szabolcs
ügyvezető

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Tárgy: gépjárművezetői képesítések megszerzésével összefüggő szakmai javaslatok

Tisztelt Államtitkár Úr!

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

Államtitkár Úr gépjárművezetői képzésekkel kapcsolatos szakmai javaslatainkra megküldött válaszát tisztelettel köszönjük! Bízunk abban, hogy a további
egyeztetéseket követően sikerül egy mindenki számára elfogadható konszenzusos megoldást találni a felvetett problémákra.

Örömmel nyugtázzuk, hogy a kártyák érvényességi idejének rugalmasabb megállapításának szükségességével Államtitkár Úr is egyetért. A levelében röviden kifejtett módosítási javaslat biztató, azonban a részletek ismerete nélkül nem tudunk a kérdésre egyértelmű választ adni. Pontosítani szükséges például, hogy hány hónappal a GKI kártya lejárata előtt elvégzett továbbképzésekre vonatkozna az újonnan bevezetett szabály, ahogy az érintetteknél lévő régi, lejáró kártya sorsát is tisztázni kell. Kérjük, hogy az ITM biztosítson lehetőséget az előkészített jogszabály-módosítás előzetes véleményezésére.

Az új kártyák lejárati idejének a régi kártyákhoz igazítása tehát lényeges az adminisztrációs terhek további csökkentése érdekében, a felvetett problémákra azonban csak részben nyújt megoldást.

Szintén örvendetes a vizsgahelyek számának és kapacitásának bővítése, mégis szeretnénk ismételten leszögezni, hogy a felújító GKI tanfolyamokat követővizsgáztatás intézményét indokolatlannak tartjuk, és – a szakma szereplőinek egyhangú és határozott támogatása mellett – e rendszer haladéktalan felülvizsgálatát kérjük. Szeretnénk rámutatni arra a tényre, hogy a vonatkozó EU-s jogszabály kizárólag a 35 órás felújító tanfolyamokon való részvételt teszi kötelezővé, az ezt követő vizsgáztatásról a tagállamok saját hatáskörében döntenek. Az EU 27 tagállamából jelenleg alig néhány országban van vizsgakötelezettség (Magyarország mellett tudomásunk szerint Bulgária, Észtország és Románia él ezzel a lehetőséggel). A közúti áruszállításban tevékenykedő kis- közepes- és nagyvállalkozások egybehangzó álláspontja szerint a felújító képzések – amennyiben azok korszerű és naprakész, gyakorlatban is alkalmazható tudást adnak – hasznosak a hivatásos gépkocsivezetők számára. A néhány napos tanfolyamot követő vizsgák azonban csak további szervezési, adminisztratív és pénzügyi terhet rónak az érintettekre. Sajnos egyre gyakrabban tapasztalható, hogy az amúgy is komoly munkaerőhiánnyal küzdő alágazatban további fluktuációt eredményez – elsősorban a nyugdíj közeli korosztályban – a vizsgakényszer, miközben ezzel éppen azokat a nagy szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező hivatásos gépkocsivezetőket veszíti el a szektor, akikre leginkább lehet(ne) támaszkodni az utánpótlás kinevelése terén is.

Szeretnénk továbbá rámutatni arra, hogy a Vizsgaközpont – amely számos problémajelzésünk után gyors és hatékony intézkedéssel igyekezett eddig is a segítségünkre lenni, amit ezúton is köszönünk Ügyvezető Úrnak – hiába adja át rövid határidőkkel a szükséges adatokat a nyomdának, ha ezt követően maga a gyártási folyamat lassú. Idén – a pandémiával terhelt időszakon kívül is – többször volt rá példa, hogy 1 hónapnál hosszabb idő telt el a sikeres vizsga, és az új okmány megérkezése között. Álláspontunk szerint ez elfogadhatatlan egy a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges dokumentum esetén. Az átmeneti igazolás kiadása (pl. Szlovénia, Dánia) ezt a problémát oldhatná meg, legalábbis belföldön.

Tisztelt Államtitkár Úr! Megköszönve a támogatását, kérjük, hogy fentiek alapján ismét vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az alágazat számára megnyugtató módon rendeződjön a GKI kártyák megszerzésének, kiállításának, valamint a felújító képzések gyakorlata.

Javaslataink:

-          csatlakozva az EU tagállamok túlnyomó többsége és Nagy-Britannia gyakorlatához, szűnjön meg a GKI felújító képzéseket követő vizsgakötelezettség;

-          a KAV -  a vizsgáztatás helyett – az okmánykiállítást engedélyező intézményi státuszán túl, lásson el egyfajta ellenőrző funkciót a képző intézetek felett, ezzel biztosítva a tanfolyamok lebonyolításának rendjét (ha indokoltnak látják, akkor ennek lehet bizonyos mértékű díja is, legfeljebb a jelenlegi vizsgadíjakkal megegyező mértékig),

-          a vonatkozó jogszabály rögzítse a GKI kártyák érvényességi idejének szabályait, valamint a kártyakiállítás (gyártás) maximális idejét (pl. 5 munkanap).

Budapest, 2021. augusztus 27.

 Üdvözlettel,

                         Gál István                  Dittel Gábor                  Peredi Péter           
                            főtitkár                 ügyvezető főtitkár                 főtitkár                        

 

Új Jogszabály a Magyar Közlönyben

2021.08.02.
Kommentek ()

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Megjelent a MK 2021 évi 145. szám 6761. oldalán
.

 

Meghívó a FUVOSZ 2021. 08. 19-ei Rendkívüli Közgyűlésére

2021.08.02.
Kommentek ()

 

2021. május 19-én a FUVOSZ éves Közgyűlését nem lehetett megtartani a Veszélyhelyzet miatt és ezért a meghívóban közzétett napirendben szereplő pontokban, a hatályos Korm. rendelet felhatalmazása alapján a FUVOSZ Elnöksége döntött (kivéve az esedékes Tisztújítást). A Veszélyhelyzet után most 2021. 08.19-re az Alapszabálynak megfelelően összehívom a rendkívüli Közgyűlést az alábbiak szerint.

 

Időpont: 2021.08.19-én (szerda) 10.30 óra
Helyszín:1215 Budapest, Árpád u.1.(Csepeli Munkásotthon).
Napirend:
1.) Beszámoló a FUVOSZ 2020. évi Közgyűlése óta végzett munkáról.
2.) A FUVOSZ gazdasági beszámolója.
3.) A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4.) Az Etikai Bizottság beszámolója.
5.) A 2020. évi Mérleg elfogadása.
6.) Tisztújítás
7.) A 2021. évi gazdálkodási terv elfogadása.
8.) Egyebek

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli Közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínen 2021.09.07-én 10.30-kor, tartjuk meg, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes..

 

Az épületben a Maszk használata és a távolságtartás kötelező! Kézfertőtlenítőt biztosítunk.

 

A rendkívüli Közgyűlésen rendezett tagsági viszonnyal és a képviseleti jog igazolásával lehet részt venni.

 

Kérem, hogy részvételi szándékát 2021.08.16-ig, a megismételt Rk.Közgyűlésre 2021.09.03-ig - a helyszín berendezése és az ellátás érdekében - a fuvosz@fuvosz.com címre jelezni szíveskedjen.
 

 

Budapest, 2021. augusztus 2.

 

 Tisztelettel: Takács László elnök

 

Új Jogszabályok a Magyar Közlönyben

2021.07.30.
Kommentek ()

5/2021. (VII. 29.) ITM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 144. szám 6701. oldalán.

 

36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 144. szám 6703. oldalán
j

 

Új Jogszabályok a Magyar Közlönyben

2021.07.04.
Kommentek ()

 

3387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint
Megjelent a MK 2021 évi 124. szám 5916. oldalán

 

 

31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 126. szám 5940. oldalán
.

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ