Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Új Jogszabály a Magyar Közlönyben

2021.08.02.
Kommentek ()

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Megjelent a MK 2021 évi 145. szám 6761. oldalán
.

 

Meghívó a FUVOSZ 2021. 08. 19-ei Rendkívüli Közgyűlésére

2021.08.02.
Kommentek ()

 

2021. május 19-én a FUVOSZ éves Közgyűlését nem lehetett megtartani a Veszélyhelyzet miatt és ezért a meghívóban közzétett napirendben szereplő pontokban, a hatályos Korm. rendelet felhatalmazása alapján a FUVOSZ Elnöksége döntött (kivéve az esedékes Tisztújítást). A Veszélyhelyzet után most 2021. 08.19-re az Alapszabálynak megfelelően összehívom a rendkívüli Közgyűlést az alábbiak szerint.

 

Időpont: 2021.08.19-én (szerda) 10.30 óra
Helyszín:1215 Budapest, Árpád u.1.(Csepeli Munkásotthon).
Napirend:
1.) Beszámoló a FUVOSZ 2020. évi Közgyűlése óta végzett munkáról.
2.) A FUVOSZ gazdasági beszámolója.
3.) A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4.) Az Etikai Bizottság beszámolója.
5.) A 2020. évi Mérleg elfogadása.
6.) Tisztújítás
7.) A 2021. évi gazdálkodási terv elfogadása.
8.) Egyebek

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli Közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínen 2021.09.07-én 10.30-kor, tartjuk meg, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes..

 

Az épületben a Maszk használata és a távolságtartás kötelező! Kézfertőtlenítőt biztosítunk.

 

A rendkívüli Közgyűlésen rendezett tagsági viszonnyal és a képviseleti jog igazolásával lehet részt venni.

 

Kérem, hogy részvételi szándékát 2021.08.16-ig, a megismételt Rk.Közgyűlésre 2021.09.03-ig - a helyszín berendezése és az ellátás érdekében - a fuvosz@fuvosz.com címre jelezni szíveskedjen.
 

 

Budapest, 2021. augusztus 2.

 

 Tisztelettel: Takács László elnök

 

Új Jogszabályok a Magyar Közlönyben

2021.07.30.
Kommentek ()

5/2021. (VII. 29.) ITM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 144. szám 6701. oldalán.

 

36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 144. szám 6703. oldalán
j

 

Új Jogszabályok a Magyar Közlönyben

2021.07.04.
Kommentek ()

 

3387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint
Megjelent a MK 2021 évi 124. szám 5916. oldalán

 

 

31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 126. szám 5940. oldalán
.

 

Jogszabályok a Magyar Közlönyből

2021.06.13.
Kommentek ()

 

323/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 107. szám 4651. oldalán

 

 

1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozat a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges források biztosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 110. szám 4724. oldalán

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ