Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Bemutatkozás

Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ)

A FUVOSZ az Egyesületi Törvény alapján működő társadalmi szervezet, melynek legmagasabb testülete a Közgyűlés/Küldöttközgyűlés.

A FUVOSZ önkéntes alapon tömöríti a közúti közlekedési szolgáltatással – autóbusz üzemeltetés, autómentés, belföldi- és nemzetközi árufuvarozás, közúti járműmentés, személytaxi szolgáltatás, személygépkocsis személyszállítás, valamint szállítmányozás és infrastruktúra (diszpécser szolgáltatás, jármű-, alkatrész- és gumikereskedelem, szerviz és javító szolgáltatás, oktatás, hitelezés, stb.) szolgáltatással foglalkozó vállalkozókat, vállalkozásokat, szakmai szervezeteket és érdekképviseleteket.

A FUVOSZ célja, hogy a tagjai által meghatározott érdekeket képviselje minden olyan fórumon, amely a tagságot érintő döntések meghozatalára jogosult, vagy a döntésre befolyással lehet. Ennek megfelelően együttműködik az államhatalmi, államigazgatási szervekkel, közjogi kamarákkal, és a szolgáltatást igénybe vevők érdekképviseleteivel. Segíti az államigazgatási és hatósági feladatok ellátását, a szakma szolgáltatási és etikai színvonalának emelését, a szabályok betartásának ellenőrzését.

A FUVOSZ feladata, hogy tagsága egészét vagy egy csoportját, tagját érintő jogi, gazdasági, illetőleg a gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben a véleményeket összefoglalja, továbbítsa, képviselje. Szükség és felkérés esetén a kiadásra kerülő jogszabályok véleményezése, javaslattétel, jogszabály kiadásának vagy módosításának kezdeményezése. Kapcsolattartás az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató pártokkal és egyesületekkel, együttműködés a fenti célok megvalósítására létrejött érdekképviseleti szervezetekkel.

Információval látja el tagságát a vállalkozói tevékenység, valamint a szakmai érdekképviselet, érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységgel összefüggő kérdésekben. Ennek érdekében szakmai újságot és egyéb kiadványokat jelentet meg.

A FUVOSZ-ba tömörült szakmai és területi szervezetek, a közel tízezer haszonjármű üzemeltetője érdekében a megjelölt célok és feladatok teljesítéséért sokféle tevékenységet végeznek.

A FUVOSZ arra törekszik, hogy tagjai számára olyan piaci és gazdasági környezet alakuljon ki, amely biztosítja a tisztességes gazdálkodás és megélhetés feltételeit. Ezért a legfontosabb célkitűzések közé tartoznak:

 1. A hazai piac védelme.
 1. A közúti közlekedési szolgáltatáshoz szükséges új járművek beszerzését elősegítő direkt és indirekt állami támogatás (pályázatok, adókedvezmények, vissza nem térítendő támogatások) elérése.
 1. Pályázatok segítségével pénzügyi forrás teremtése az EU és a gazdasági helyzet megkövetelte feladatok megoldására. Rendszeres tájékoztatás az Európai Uniós és hazai szokásokról, jogi normákról, a belföldi és külföldi hitel- és lízinglehetőségekről.
 1. Oktatási és vizsgaszervezési feladatokat lát el a „FUVOSZ-Suli” égisze alatt a vállalkozások szakmai irányítói és a járműveket vezetők részére alapképzés és továbbképzés területén.
 1. A fuvarpiac védelme az önköltség alatti tevékenységet végzőktől és a fekete fuvarozóktól. (piros rendszám, kabotázs, külföldiek, stb.).
 1. A közúti motorizációtól elvont pénzek felhasználásának átláthatóvá tétele és legalább 50%-os visszaforgatása a közúti infrastruktúrába.
 1. Az EU és a hazai közúti fuvarozói szolgáltatások díjai közötti különbség csökkentése. 
 1. Együttműködés a hatóságokkal is a közlekedésbiztonság fokozása, a balesetek megelőzése érdekében.

 

A FUVOSZ az Országgyűlésnél jegyzékbe vett érdekképviselet, állandó résztvevője a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottságának, a Közlekedési Érdekegyeztető Fórumnak, a Közúti Közlekedési Kerek-asztalnak, a Civil Parlamentnek, UTESZ-nek, alapítója és működtetője a Taxis Kerekasztalnak.

A FUVOSZ együttműködési megállapodást kötött a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségével és az Országos Taxis Szövetséggel, társult tagja a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének.

A FUVOSZ-nak tagja lehet minden szakmacsoportbeli természetes és jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely elfogadja a szövetség célját, feladatát és alapszabályát, etikai kódexét.

A FUVOSZ Tagdíj szabálya 2019. II. félévtől
A FUVOSZ 2019. május 15. Közgyűlés Tagdíj módosító határozata alapján a 2019 évi tagdíj II. félévi különbözete, illetve a 2020 évi tagdíjak
Tagdíj Árbevétel szerint 2019.07.01-től Tagdíj gépjármű darabszám szerint 2019.07.01-től
Nettó 2018 évi Árbevétel Ft Havi tagdíj /Ft Alaptagdíj Ft/év Társult tag díja Kategóriák Tagdíj Ft/hó 2020 Ft/év 2019 II.félévi különbözet 2019. II. félévi            újbelépő Szervezeti támogatás
        1 gk 1500 18000 3000 9000 tagi döntés
12 000.000-ig 2400 28800 24000 2 - 3 gk 2 400 28800 5400 14400 tagi döntés
24.000.000-ig 3300 39600 36000 4 - 6 gk 3 300 39600 7800 19800 tagi döntés
60.000.000-ig 6000 72000 48000 7 - 9 gk 6 000 72000 24000 36000 tagi döntés
100.000.000-ig 12000 144000 72000 10 - 20 gk 12 000 144000 48000 72000 tagi döntés
300.000.000-ig 16000 192000 150000 21 - 50 gk 16 000 192000 72000 96000 tagi döntés
400.000.000-ig 23000 276000 300000 51 - 200 gk 23 000 276000 114000 138000 tagi döntés
500.000.000-ig 25000 300000 300000 201 - 500 gk 25 000 300000 126000 150000 tagi döntés
1.000.000.000-ig 50000 600000 300000 201 - 500 gk 50 000 600000 210000 276000 tagi döntés
1 Md felett 60000 720000 300000 1000 gk felett 60 000 720000 396000 336000 tagi döntés
járműszám független 12000 144000 elnökségi döntés           tagi döntés
jármű nélküli szervezet 4000 48000 elnökségi döntés           tagi döntés

 

A tagok a Szövetség kötelezettségeiért tagdíjuk megfizetésén túl nem felelnek!

 

A FUVOSZ 2017. április 12-i Rendkívüli Közgyűlése által elfogadott alapszabályát az alábbi linkre kattintva olvashatja:          

                   alapszabaly      

 

A FUVOSZ 2017. április 12-én megválasztott Elnöksége:

- Takács László elnök (Dabas)

- Ádám Imre társelnök Egyéb infrastruktúra szakág (Miskolc)
- Kalmár István társelnök Fuvarozás, szállítmányozás, logisztika (Gönyű)
- Szalai János társelnök Autóbusz szolgáltatás (Kiskunfélegyháza)
- Hegyi Gábor társelnök Taxis- és Személygépkocsis személyszállítás (Szombathely)
- Werner Jenő társelnök Autómentő és javítósegély (Szekszárd)

Főtitkár: Peredi Péter (Budapest)

Az ellenőrzést a 2017. április 12-e óta a Felügyelő Bizottság látja el:

 • Braun György FB elnök (Budapest)
 • Kancsár Ferenc FB tag (Dabas)
 • Szép László FB tag (Budapest)

2017. április 12-e óta a megválasztott Etikai Bizottság:

 • Málnási István elnök (Budapest)
 • Regényi János EB tag  (Sopron)
 • Somogyvári Péter EB tag  (Kiskunfélegyháza)
 • Szirbik Imre EB tag (Kiszombor)

 Az Elnökség munkáját tanácsadó testületként Szakági Elnökségek segítik.

 

 

A FUVOSZ „eredete”

Előzmény: 1982. jan. 1-től 36 évi szünet után ismét lehet magánszemélyeknek közúti személyszállítást, illetve közúti árufuvarozást végezni. A tevékenységet végzőnek kisipari igazolványt kellett kiváltania és kötelező volt a KIOSZ tagság.

1988. jún. 14-én megalakult a KIOSZ Személy és Teherfuvarozók Országos Szakmai Tagozata, melynek taglétszáma 1989 végére meghaladta a 40 000 kisiparost (a KIOSZ összlétszáma 160 000 volt). 1990-ben megszűnt a kötelező KIOSZ tagság. A tagozat átalakult Magánfuvarozók Országos Ipartestületévé (MOIT), a KIOSZ átalakult IPOSZ- szá.

Az 1990. októberi üzemanyagár válság következtében kirobbant blokádot követően a szakmai érdekképviseletek száma tovább nőtt. Elsősorban a vidéki fuvarozók és taxisok akartak egy nem főváros-centrikus szakmai érdekképviseletet megalakítani. A FUVOSZ- t 1992. Okt. 27- én Szolnokon néhai Rákóczi Ferenc JNSZKKSZK elnöke kezdeményezésére az alábbi szervezetek és személyek alapították:

 • Jász- Nagykun- Szolnok megyei Közúti Közlekedési Szolgáltatók Kamarája, Szolnok (Juhász József)
 • Budapesti Teherfuvarozó Kamara (Kinyik István)
 • Mezőkövesdi Ipartestület (néhai Miklósi József)
 • Hódmezővásárhelyi Ipartestület (Szenczi Imre)
 • Dunamenti Iparosok és Vállalkozók Ipartestülete, Dunakeszi (Vörös László)
 • Esztergomi Ipartestület (Schleifer Miklós)
 • Kaposvári Szállító Ipartestület (Rácz Károly)
 • Makói Ipartestület (Szekeres Ferencné)
 • Dorogi Ipartestület (Schmidt Mihály)
 • Merkur (Szalay János, néhai Horváth Árpád képviseletében)
 • néhai Juhász Gyula egyéni vállalkozó, Kaposvár

Az első elnökség:

 • Vörös László elnök,
 • Rácz Károly taxis társelnök,
 • Takács László autóbuszos társelnök,
 • Horváth Árpád nemzetközi társelnök.
 • Főtitkár: Peredi Péter

 

Legmagasabb döntéshozó testülete a Közgyűlés 2017. április 12 óta.
Választott testületei:   Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság

2004-ben megválasztott tisztségviselők:

 • Elnök: Takács László ügyvezető (Dabas)
 • Társelnökök: Ádám Imre ügyvezető, a FUVOSZ-BORSOD elnöke (Miskolc),
 • Imre István ügyvezető (Fegyvernek), közúti járműmentés, 2005- ben leköszönt
 • Kalmár István ügyvezető (Gönyü), szállítmányozás és infrastruktúra,
 • Ocskó József ügyvezető (Zalaegerszeg), nemzetközi közúti fuvarozás 2006-ban leköszönt
 • Sárdi Lajos ügyvezetőtitkár (Kaposvár), Közúti-szolgáltató Ipartestület (elhunyt 2009)
 • Szabadszállási Mihály ügyvezető (Kecskemét),belföldi közúti fuvarozás 2006-ban leköszönt
 • Szekeres Ferencné ügyvezető (Makó), általános 2005-ben leköszönt
 • Udvardi Sándor vállalkozó (Szombathely), személy-taxi szolgáltatás
 • Vígh Csaba ügyvezető (Budapest), autóbusz szolgáltatás.
 • Werner Jenő ügyvezető területi vállalkozói képviselő, 2005-től közúti járműmentő
 • Felügyelő Bizottság elnök: Braun György szállításvezető (OVIT)
 • FB tagok: Juhász Gyula vállalkozó (Kaposvár) elhunyt 2006
 • Kunkli Péter vállalkozó (Balmazújváros),
 • Nagy Sándor vállalkozó (Makó), 2005-ben leköszönt
 • Samu Józsefné vállalkozó (Békéscsaba) 2006-ban leköszönt
 • Etikai Bizottság elnök: Zilahi Sándor vállalkozó (Szolnok).
 • Etikai Bizottság társelnök: Antal Gyula ügyvezető (Kazincbarcika),
 • Etikai Bizottság társelnök: Nagy Attila vállalkozó (Baja).
 • Főtitkár: Peredi Péter vállalkozó (Budapest)

2006. január 26-án ifj. Takács Zoltán ügyvezető (Mezőtúr) lett az Árufuvarozó szakág képviseletében Társelnök.

2008. február 29-én megtartott Közgyűlésen megválasztott Elnökség:
     - Elnök: Takács László ügyvezető (Dabas)
     - Társelnökök:
     - Ádám Imre ügyvezető, a FUVOSZ-BORSOD elnöke (Miskolc),
       nemzetközi kapcsolatok,
     - Kalmár István ügyvezető (Gönyü), szállítmányozás és infrastruktúra,
     - Szalai János ügyvezető (Kiskunfélegyháza), autóbusz szolgáltatás,
     - Takács Zoltán ügyvezető (Mezőtúr), árufuvarozás, 2009-ben leköszönt,
     - Udvardi Sándor vállalkozó (Szombathely), személy-taxi szolgáltatás,
     - Werner Jenő ügyvezető (Szekszárd) közúti járműmentő,

2009. május 28-án a Közgyűlés két új Társelnököt választott:
    - Keszler Árpád társtulajdonos (Salgótarján) árufuvarozás (leköszönt 2012-ben),
    - Pásztor Sarolta ügyvezető (Szolnok), szolgáltatások és hazai kapcsolatok (leköszönt 2012-ben)

2010. május 13-án a Közgyűlés Ellenőrző és Etikai Bizottsági tagot választott:
- Temesvári Antalné vállalkozó (Kiskunhalas) 

2012. május 10-én megválasztott tisztségviselők.
Elnökség:
- Takács László elnök (Dabas)
- Ádám Imre társelnök Egyéb infrastruktúra szakág (Miskolc)
- Kalmár István társelnök Fuvarozás, szállítmányozás, logisztika (Gönyű)
- Szalai János társelnök Autóbusz szolgáltatás (Kiskunfélegyháza)
- Udvardi Sándor társelnök Taxis és Személygépkocsis személyszállítás (Szombathely) (leköszönt 2017-ben)
- Werner Jenő társelnök Autómentő és javítósegély (Szekszárd)

Ellenőrző és Etikai Bizottság:

- Braun György EEB elnök (Budapest)
- Szép László EEB tag (Budapest)
- Temesvári Antalné (Kiskunhalas) (leköszönt 2016-ban)

2015. május 27-én a Ptk. rendelkezéséhez igazodva az EEB helyett Felügyelő Bizottság (FB) és Etikai Bizottság (EB) került megválasztásra.

- FB elnök: Braun György (Budapest)
- FB tag: Szép László (Budapest)
- FB tag: Temesvári Antalné (Kiskunhalas)

- EB elnök: Málnási István (Árufuvarozás belföld, Budapest)
- EB tag: Regényi János (Taxi-és szgkszem.száll., Sopron)
- EB tag: Somogyvári Péter (Autómentés, Kiskunfélegyháza)
- EB tag: Szirbik Imre (Árufuvarozás nemzetközi, Kiszombor)

 

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Bemutatkozás - FUVOSZ