Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia
Üzemanyag Árkedvezmény

Bővebben
Szakmai Alap- és Továbbképzés: Fuvosz-Suli

Bővebben
FUVOSZ Kft.

Bővebben
Széchenyi hitelkártya

Bővebben

Módosult a BIREG-ről szóló rendelet.

2021.01.27.
Kommentek ()

Megjelent a MK 2021. évi 12. száma 294. oldalán a Kormány 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról.
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában, a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:„(7) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 13. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyarország területét érintő,

a) díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

b) a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, továbbá

c) a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű– az a) vagy b) pont szerinti jármű által a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély alapján végzett fuvarfeladatot kivéve – az adott, Magyarország területén engedélyköteles vagy engedély birtokában végzett fuvarfeladatra,üresfutásra vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: fuvarregisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.”

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2) A 3. § a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1.    1.sz.melléklet a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelethez (file:///C:/Users/PTER~1/AppData/Local/Temp/MK_21_012.pdf)

         
         

Franciaországban 2021. január 1-től kötelező jelezni a jármű holtterét a 3,5 tonna feletti járműveken.

2021.01.11.
Kommentek ()

A francia hatóságok már ellenőrzik a holttérre felhívó matricák (táblák, felfestések) jelenlétét a járműveken, de egyelőre csak figyelmeztetnek, 2021. március 31-től azonban bírságot szabnak ki a matricák hiánya esetén, ezért indokolt a Franciaország területén közlekedő 3,5 t feletti járművek matricázása.
A tábla (matrica) magassága 25 cm, szélessége 17cm.
A jogszabály Pl. 1 db nyerges szerelvényre 5 db matrica felragasztását írja elő.
2021. március 31-ig ellenőrzés esetén a hatóságok nem fognak bírságolni, csupán tájékoztatni fogják a járművezetőket erről a rendeletről!
A jelzés ragasztással, szegecseléssel vagy bármilyen más rögzítéssel elhelyezhető a járművön, illetve felfesthető a karosszériára. Azon járművek, amelyek oldalán és hátulján már található olyan eszköz a holtterek jelzésére, amely megfelel valamely másik uniós tagállam jogszabályainak, eleget tesznek e rendelet rendelkezéseinek, nem szükséges a francia matricát is alkalmazni.
A jelzést úgy kell elhelyezni, hogy minden körülmények között látható legyen, és ne akadályozza a járművön kötelezően elhelyezendő táblák és feliratok láthatóságát, a különféle lámpák és jelzőberendezések láthatóságát, valamint a járművezető látómezőjét.

Tehergépjárművekre vonatkozó előírások:

A gépjárművek és a vontatmányok (pótkocsik) esetében a jelzést a jármű vagy pótkocsi hátsó oldalán, a hosszanti középsíktól jobbra, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban kell elhelyezni, továbbá

  • a tehergépjárművek (vontatók) esetében: jelzést kell elhelyezni a jármű elejének első méterén belül – az üvegfelületek kivételével –, a bal és a jobb oldalon, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban
  • a félpótkocsik esetében: jelzést kell elhelyezni a bal és a jobb oldalon a jármű királycsapja mögötti első méteren belül, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban;
  • a pótkocsik esetében: jelzést kell elhelyezni a jármű elülső karosszériájának első méterén belül, a bal és a jobb oldalon, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban.

Autóbuszokra vonatkozó előírások:

A meghatározott csuklós autóbuszokon és távolsági buszokon a holttereket mutató jelzéseket a csuklós járművet alkotó valamennyi kocsitesten el kell helyezni.
A jelzéseket az egyes kocsitestek elejének első méterén belül, az üvegfelületek kivételével, a bal és a jobb oldalon, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban kell elhelyezni.
 

Kivételek, mentességek:

Azokat a gépjárműveket és vontatott járműveket, amelyek esetében műszakilag nem lehet betartani a talajtól mért magasságra vonatkozó előírást a jelzés elhelyezésére legfeljebb 2,10 méteres magasságban elhelyezett jelzésekkel kell ellátni.

A hátsó jelzés elhelyezésére vonatkozó kritériumok nem vonatkoznak azokra a gépjárművekre és vontatott járművekre, amelyeken ez műszakilag kivitelezhetetlen: konténerszállító járművek, az autószállító járművek, a félpótkocsis vontatók, a tartálykocsik, a platós járművek, az emelőkaros konténerszállítók és a nyergeskapcsoló-berendezések esetében. Ezeken a járműveken a jelzést olyan helyen kell elhelyezni a hátsó oldalon, amely összeegyeztethető azok műszaki jellemzőivel.

Az oldalsó jelzések elhelyezésére vonatkozó kritériumok nem vonatkoznak az olyan vontatott járművekre, amelyeken ez műszakilag kivitelezhetetlen. Ezeken a járműveken az oldalsó jelzéseket olyan helyen kell elhelyezni, amely összeegyeztethető azok műszaki jellemzőivel.

Mentesülnek az oldalsó és/vagy a hátsó jelzés elhelyezése alól azok a gépjárművek és vontatott járművek, amelyeken ez szerkezetileg kivitelezhetetlen.

Forrás: MKFE, NiT Hungary

 

 

 

 

A török Közlekedési Minisztérium tájékoztatása

2020.12.30.
Kommentek ()

A török Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint az egészségügyi tárca elfogadta a szakmai szervezetek és a közlekedési minisztérium kérését, így a közúti áruszállításban tevékenykedő hivatásos gépkocsivezetők mentesülnek 2020. december 30-át követően is a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bemutatásának kötelezettsége alól a Törökországba történő belépéskor. A tájékoztatás szerint a jelenleg megszokott gyakorlat szerint folytatódhat a tehergépjárművek beléptetése.
Forrás: ITM, MKFE

 

További híreink

FUVAROS ÚJSÁG

2019

Rövidhírek

2021.01.08.
Autópálya-matricát vásárolhatnak januárban mobil irodából is

Az év eleji e-matrica vásárlások gördülékenységének biztosítása érdekében idén januárban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) mobil ellenőrzési egységeinek irodáiban is be lehet majd szerezni az autópálya-matricákat. A NÚSZ Zrt. mobil ellenőrzést végző munkatársai előre meghirdetett időszakban és autópálya-pihenőhelyeken értékesítik majd a vignettákat az M1-es, M5-ös, M7-es, M30-as, M35-ös és M43-as autópályák mentén. A díjköteles útszakaszok kijelölt pihenőhelyein biztosított mobil e-matrica értékesítés 2021. január 8-án indul.
Forrás: NÚSZ Zrt

2020.11.30.
A NÚSZ a megyei autópálya-matricák helyett már a havi, országos e-matricákat ajánlja

A NÚSZ Zrt. 2020. november 30-ával leállítja az év hátralevő részére a megyei matricák értékesítését a viszonteladók körében. Az autópálya-matricát használóknak év végéig érdemes és olcsóbb havi, országos e-matricát vásárolniuk.
A D1 kategóriájú járműre megváltott országos havi matrica csupán 4 780 Ft, szemben a megyei matrica 5 000 Ft-os árával, ráadásul az előbbi az egész ország díjköteles úthálózatán használható. A 2020-ra érvényes megyei e-matrica vásárlására 2020. december 1-től már csak a társaság ügyfélszolgálati irodáiban, illetve online értékesítési felületén, az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon lesz lehetőség..

2020.11.27.
Fejlesztik hétvégén az útdíjfizetési rendszert

2020. november 29-én, vasárnap hajnali 1:00 és 5:00 között informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetés rendszerében, így a megszokott értékesítési szolgáltatások (e-matrica, e-útdíj) ebben az időtartamban átmenetileg nem lesznek elérhetők.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerfejlesztés ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni.
Forrás:NÚSZ

2020.11.12.
A vezetési- és pihenőidők szabályai alóli eltéréseket kezdeményeztek a fuvarozói érdekképviseletek a szaktárcánál

Az 561/2006/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése alapján, a járványügyi intézkedések hatékonyságának elősegítése és az ellátás biztonsága érdekében a vezetési és pihenőidők szabályai alóli átmeneti eltérésekre tett indítványt közös levelében a három közúti fuvarozói szakmai érdekképviseleti szervezet.

A FUVOSZ, az MKFE és a NiT Hungary,által dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára részére írt levelet ide kattintva olvashatják.

 

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
FUVOSZ