Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Megjelent a Mobilitási Csomag az Európai Unió Hivatalos Lapjában. L 249

2020.07.31.
Kommentek ()

 

Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1054 rendelete (2020. július 15.) az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról

L 249 1-17 oldal  A fenti linkre katintva megnyilik

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1055 rendelete (2020. július 15.) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról

L 249 17-33 oldal A fenti linkre katintva megnyilik

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1056 rendelete (2020. július 15.) az elektronikus áruszállítási információkról ( 1 )

L 249 33-49 oldal A fenti linkre katintva megnyilik

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelve (2020. július 15.) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

L 249 49. oldaltól A fenti linkre katintva megnyilik

Forrás::https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2020:249:TOC

 

Zöld az út a közúti szállítási ágazat mélyreható reformja előtt

2020.07.10.
Kommentek ()

 

  • Javulnak a járművezetők munkakörülményei 
  • Egyértelműsítették a járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályokat 
  • Ezentúl hatékonyabban szoríthatók vissza a nem jogszerű műveletek

 

Az EU Parlament elfogadta a járművezetők munkakörülményeit javító szabálymódosítást, amely a közúti szállításban elterjedt versenytorzító gyakorlatot is visszaszorítja.

 

A képviselők az uniós miniszterek által hivatalosan 2020 áprilisában elfogadott formában, változtatások nélkül szavazták meg a mobilitási csomagba tartozó mindhárom jogszabály-módosítást. A Tanács már 2019 decemberében a politikai megállapodás elfogadása mellett döntött.

 

A reform egyfelől véget vet a közúti szállítási ágazatban tapasztalt versenytorzulásnak, másfelől javítja a járművezetők pihenési körülményeit. Ennek érdekében módosulnak a kiküldetésre, a vezetési és pihenőidőre, valamint a kabotázs – azaz egy adott tagállamban nem honos fuvarozók által végzett alkalmi áruszállítás – követelményeinek betartatására vonatkozó szabályok.

 

Jobb munkakörülmények a járművezetők számára

 

A szabályok módosításának köszönhetően javulnak a pihenés feltételei és a járművezetők több időt tölthetnek majd otthon. A fuvarozó cégeknek úgy kell majd megszervezniük a nemzetközi áruszállítást végző járművezetők munkáját, hogy a sofőrök rendszeres időközönként (a munkabeosztástól függően három vagy négy hetente) haza tudjanak menni. Ezentúl nem lehet a vezetőfülkében tölteni a kötelezően előírt heti rendes pihenőidőt, ehelyett a munkáltatónak megfelelő szállásról kell gondoskodnia.

 

Tisztességesebb verseny és az illegális gyakorlat visszaszorítása

 

A határátlépést rögzíteni fogják a járművek tachográfjai, így nehezebb lesz ezzel csalni. Ugyanazon ország területén belül ugyanazon járművel végzett két kabotázsművelet között kötelező lesz majd négy napot várakozni, hogy ne legyen mód rendszerszerű kabotázsra.

 

A postafiókcégek felszámolása érdekében a közúti árufuvarozó cégeknek hitelt érdemlően kell tudniuk bizonyítani, hogy tényleges tevékenységet végeznek abban az országban, ahol bejegyezték őket. Ezenkívül gépjárműveiknek nyolc hetente vissza kell térniük a cég központi telephelyére. A szabályozás a 2,5 tonnát meghaladó tömegű könnyű haszongépjárművekre is kiterjed majd, így azokat is el kell látni tachográffal.

 

 

Egyenlő díjazási feltételek a járművezetők kiküldetésének egyértelmű szabályozásával

 

A módosításoknak köszönhetően nem lehet majd többféleképpen értelmezni a szabályokat, és így várhatóan megszűnnek a járművezetők díjazásában tapasztalt méltánytalanságok. Ezentúl egyértelműen kiküldési helyzetnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás. Kivételt képez ez alól, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon (tranzit) és ha csak két ország között végez szállítást (kétoldalú szállítás), még ha közben kétszer meg is áll be- vagy kirakodás céljából.

 

Következő lépések

 

Az elfogadott szabályok a következő hetekben, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésük után lépnek hatályba.

 

A kiküldetésre vonatkozó szabályokat az irányelv hatálybalépését követő 18 hónap elteltével kell alkalmazni. A pihenőidőre és a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok a rendelet közzétételét követő 20. naptól alkalmazandók. A járművek visszatérésével és a piacra jutás szabályaival kapcsolatos egyéb módosítások a piacra jutásról szóló rendelet hatálybalépését követő 18 hónap elteltével válnak alkalmazandóvá.

 

Forrás:www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room

 

Ismét Kamionstop a veszélyhelyzet után...

2020.06.19.
Kommentek ()

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztályától kapott tájékoztatás szerint a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti hétvégi kamionstop általános szabályait a június 27-i hétvégétől ismételten alkalmazni kell.
Részletek ezen a linken olvashatók:

 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/kozlekedespolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/junius-utolso-hetvegejetol-ujra-lesz-kamionstop

 

2020. június 18-án (csütörtökön) 00:00 órakor véget ért a veszélyhelyzet utáni legfrissebb jogszabályváltozások

2020.06.18.
Kommentek ()

 

2020. június 17-én megjelent a Magyar Közlöny 144. számában a 2020. évi LVII. törvény „A veszélyhelyzet megszüntetéséről”,  a 2020. évi LVIII. törvény „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről”, a 2020. évi LIX. törvény „A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról”, valamint a 2020. évi LX. törvény „A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról”.
2020. június 17-én megjelent a Magyar Közlöny 145. számában a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről”, a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A járványügyi készültség bevezetéséről”, a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról”, a 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről”, a 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól”, a 287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „Az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről”, a 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról”, a 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról”, a 290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről”, a 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet „A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól”, a 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet „A veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról”, a 9/2020. (VI. 17.) KKM rendelet „A járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésre jogosultság, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról”, a 1324/2020. (VI. 17.) Korm. határozat „A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat visszavonásáról”, a 41/2020. (VI. 17.) ME határozat „A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény hatálybalépéséről”.

Forrás: MK 144; 145

 

Június 15-től helyre áll a Csepeli irodánk normális nyitvatartása

2020.05.29.
Kommentek ()

Tisztelt Tagjaink, Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csepeli iroda nyitva tartása  2020.06.15-től vissza áll a normál működési rendbe, addig továbbra is csak előzetes telefonon (+36 70 366 8293) vagy e-mailben (fuvosz@fuvosz.com) történt és visszaigazolt időpont egyeztetés után áll munkatársunk a rendelkezésére.

Megértésüket köszönjük.

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ