Cím: 1215 Budapest, Duna u. 55.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078

Bemutatkozás

Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ)

A FUVOSZ az Egyesületi Törvény alapján működő társadalmi szervezet, melynek legmagasabb testülete a Közgyűlés/Küldöttközgyűlés.

A FUVOSZ önkéntes alapon tömöríti a közúti közlekedési szolgáltatással – autóbusz üzemeltetés, autómentés, belföldi- és nemzetközi árufuvarozás, közúti járműmentés, személytaxi szolgáltatás, személygépkocsis személyszállítás, valamint szállítmányozás és infrastruktúra (diszpécser szolgáltatás, jármű-, alkatrész- és gumikereskedelem, szerviz és javító szolgáltatás, oktatás, hitelezés, stb.) szolgáltatással foglalkozó vállalkozókat, vállalkozásokat, szakmai szervezeteket és érdekképviseleteket.

A FUVOSZ célja, hogy a tagjai által meghatározott érdekeket képviselje minden olyan fórumon, amely a tagságot érintő döntések meghozatalára jogosult, vagy a döntésre befolyással lehet. Ennek megfelelően együttműködik az államhatalmi, államigazgatási szervekkel, közjogi kamarákkal, és a szolgáltatást igénybe vevők érdekképviseleteivel. Segíti az államigazgatási és hatósági feladatok ellátását, a szakma szolgáltatási és etikai színvonalának emelését, a szabályok betartásának ellenőrzését.

A FUVOSZ feladata, hogy tagsága egészét vagy egy csoportját, tagját érintő jogi, gazdasági, illetőleg a gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben a véleményeket összefoglalja, továbbítsa, képviselje. Szükség és felkérés esetén a kiadásra kerülő jogszabályok véleményezése, javaslattétel, jogszabály kiadásának vagy módosításának kezdeményezése. Kapcsolattartás az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató pártokkal és egyesületekkel, együttműködés a fenti célok megvalósítására létrejött érdekképviseleti szervezetekkel.

Információval látja el tagságát a vállalkozói tevékenység, valamint a szakmai érdekképviselet, érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységgel összefüggő kérdésekben. Ennek érdekében szakmai újságot és egyéb kiadványokat jelentet meg.

A FUVOSZ-ba tömörült szakmai és területi szervezetek, a közel tízezer haszonjármű üzemeltetője érdekében a megjelölt célok és feladatok teljesítéséért sokféle tevékenységet végeznek.

A FUVOSZ arra törekszik, hogy tagjai számára olyan piaci és gazdasági környezet alakuljon ki, amely biztosítja a tisztességes gazdálkodás és megélhetés feltételeit. Ezért a legfontosabb célkitűzések közé tartoznak:

 1. A hazai piac védelme.
 1. A közúti közlekedési szolgáltatáshoz szükséges új járművek beszerzését elősegítő direkt és indirekt állami támogatás (pályázatok, adókedvezmények, vissza nem térítendő támogatások) elérése.
 1. Pályázatok segítségével pénzügyi forrás teremtése az EU és a gazdasági helyzet megkövetelte feladatok megoldására. Rendszeres tájékoztatás az Európai Uniós és hazai szokásokról, jogi normákról, a belföldi és külföldi hitel- és lízinglehetőségekről.
 1. Oktatási és vizsgaszervezési feladatokat lát el a „FUVOSZ-Suli” égisze alatt a vállalkozások szakmai irányítói és a járműveket vezetők részére alapképzés és továbbképzés területén.
 1. A fuvarpiac védelme az önköltség alatti tevékenységet végzőktől és a fekete fuvarozóktól. (piros rendszám, kabotázs, külföldiek, stb.).
 1. A közúti motorizációtól elvont pénzek felhasználásának átláthatóvá tétele és legalább 50%-os visszaforgatása a közúti infrastruktúrába.
 1. Az EU és a hazai közúti fuvarozói szolgáltatások díjai közötti különbség csökkentése. 
 1. Együttműködés a hatóságokkal is a közlekedésbiztonság fokozása, a balesetek megelőzése érdekében.

 

A FUVOSZ az Országgyűlésnél jegyzékbe vett érdekképviselet, állandó résztvevője a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottságának, a Közlekedési Érdekegyeztető Fórumnak, a Közúti Közlekedési Kerek-asztalnak, a Civil Parlamentnek, UTESZ-nek, alapítója és működtetője a Taxis Kerekasztalnak.

A FUVOSZ együttműködési megállapodást kötött a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségével és az Országos Taxis Szövetséggel, társult tagja a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének.

A FUVOSZ-nak tagja lehet minden szakmacsoportbeli természetes és jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely elfogadja a szövetség célját, feladatát és alapszabályát, etikai kódexét.

tagdíj

A tagok a Szövetség kötelezettségeiért tagdíjuk megfizetésén túl nem felelnek!

 

A FUVOSZ 2017. április 12-i Rendkívüli Közgyűlése által elfogadott alapszabályát az alábbi linkre kattintva olvashatja:          

                   alapszabaly      

 

A FUVOSZ 2017. április 12-én megválasztott Elnöksége:

- Takács László elnök (Dabas)

- Ádám Imre társelnök Egyéb infrastruktúra szakág (Miskolc)
- Kalmár István társelnök Fuvarozás, szállítmányozás, logisztika (Gönyű)
- Szalai János társelnök Autóbusz szolgáltatás (Kiskunfélegyháza)
- Hegyi Gábor társelnök Taxis- és Személygépkocsis személyszállítás (Szombathely)
- Werner Jenő társelnök Autómentő és javítósegély (Szekszárd)

Főtitkár: Peredi Péter (Budapest)

Az ellenőrzést a 2017. április 12-e óta a Felügyelő Bizottság látja el:

 • Braun György FB elnök (Budapest)
 • Kancsár Ferenc FB tag (Dabas)
 • Szép László FB tag (Budapest)

2017. április 12-e óta a megválasztott Etikai Bizottság:

 • Málnási István elnök (Budapest)
 • Regényi János EB tag  (Sopron)
 • Somogyvári Péter EB tag  (Kiskunfélegyháza)
 • Szirbik Imre EB tag (Kiszombor)

 Az Elnökség munkáját tanácsadó testületként Szakági Elnökségek segítik.

 

 

A FUVOSZ „eredete”

Előzmény: 1982. jan. 1-től 36 évi szünet után ismét lehet magánszemélyeknek közúti személyszállítást, illetve közúti árufuvarozást végezni. A tevékenységet végzőnek kisipari igazolványt kellett kiváltania és kötelező volt a KIOSZ tagság.

1988. jún. 14-én megalakult a KIOSZ Személy és Teherfuvarozók Országos Szakmai Tagozata, melynek taglétszáma 1989 végére meghaladta a 40 000 kisiparost (a KIOSZ összlétszáma 160 000 volt). 1990-ben megszűnt a kötelező KIOSZ tagság. A tagozat átalakult Magánfuvarozók Országos Ipartestületévé (MOIT), a KIOSZ átalakult IPOSZ- szá.

Az 1990. októberi üzemanyagár válság következtében kirobbant blokádot követően a szakmai érdekképviseletek száma tovább nőtt. Elsősorban a vidéki fuvarozók és taxisok akartak egy nem főváros-centrikus szakmai érdekképviseletet megalakítani. A FUVOSZ- t 1992. Okt. 27- én Szolnokon néhai Rákóczi Ferenc JNSZKKSZK elnöke kezdeményezésére az alábbi szervezetek és személyek alapították:

 • Jász- Nagykun- Szolnok megyei Közúti Közlekedési Szolgáltatók Kamarája, Szolnok (Juhász József)
 • Budapesti Teherfuvarozó Kamara (Kinyik István)
 • Mezőkövesdi Ipartestület (néhai Miklósi József)
 • Hódmezővásárhelyi Ipartestület (Szenczi Imre)
 • Dunamenti Iparosok és Vállalkozók Ipartestülete, Dunakeszi (Vörös László)
 • Esztergomi Ipartestület (Schleifer Miklós)
 • Kaposvári Szállító Ipartestület (Rácz Károly)
 • Makói Ipartestület (Szekeres Ferencné)
 • Dorogi Ipartestület (Schmidt Mihály)
 • Merkur (Szalay János, néhai Horváth Árpád képviseletében)
 • néhai Juhász Gyula egyéni vállalkozó, Kaposvár

Az első elnökség:

 • Vörös László elnök,
 • Rácz Károly taxis társelnök,
 • Takács László autóbuszos társelnök,
 • Horváth Árpád nemzetközi társelnök.
 • Főtitkár: Peredi Péter

 

Legmagasabb döntéshozó testülete a Közgyűlés 2017. április 12 óta.
Választott testületei:   Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság

2004-ben megválasztott tisztségviselők:

 • Elnök: Takács László ügyvezető (Dabas)
 • Társelnökök: Ádám Imre ügyvezető, a FUVOSZ-BORSOD elnöke (Miskolc),
 • Imre István ügyvezető (Fegyvernek), közúti járműmentés, 2005- ben leköszönt
 • Kalmár István ügyvezető (Gönyü), szállítmányozás és infrastruktúra,
 • Ocskó József ügyvezető (Zalaegerszeg), nemzetközi közúti fuvarozás 2006-ban leköszönt
 • Sárdi Lajos ügyvezetőtitkár (Kaposvár), Közúti-szolgáltató Ipartestület (elhunyt 2009)
 • Szabadszállási Mihály ügyvezető (Kecskemét),belföldi közúti fuvarozás 2006-ban leköszönt
 • Szekeres Ferencné ügyvezető (Makó), általános 2005-ben leköszönt
 • Udvardi Sándor vállalkozó (Szombathely), személy-taxi szolgáltatás
 • Vígh Csaba ügyvezető (Budapest), autóbusz szolgáltatás.
 • Werner Jenő ügyvezető területi vállalkozói képviselő, 2005-től közúti járműmentő
 • Felügyelő Bizottság elnök: Braun György szállításvezető (OVIT)
 • FB tagok: Juhász Gyula vállalkozó (Kaposvár) elhunyt 2006
 • Kunkli Péter vállalkozó (Balmazújváros),
 • Nagy Sándor vállalkozó (Makó), 2005-ben leköszönt
 • Samu Józsefné vállalkozó (Békéscsaba) 2006-ban leköszönt
 • Etikai Bizottság elnök: Zilahi Sándor vállalkozó (Szolnok).
 • Etikai Bizottság társelnök: Antal Gyula ügyvezető (Kazincbarcika),
 • Etikai Bizottság társelnök: Nagy Attila vállalkozó (Baja).
 • Főtitkár: Peredi Péter vállalkozó (Budapest)

2006. január 26-án ifj. Takács Zoltán ügyvezető (Mezőtúr) lett az Árufuvarozó szakág képviseletében Társelnök.

2008. február 29-én megtartott Közgyűlésen megválasztott Elnökség:
     - Elnök: Takács László ügyvezető (Dabas)
     - Társelnökök:
     - Ádám Imre ügyvezető, a FUVOSZ-BORSOD elnöke (Miskolc),
       nemzetközi kapcsolatok,
     - Kalmár István ügyvezető (Gönyü), szállítmányozás és infrastruktúra,
     - Szalai János ügyvezető (Kiskunfélegyháza), autóbusz szolgáltatás,
     - Takács Zoltán ügyvezető (Mezőtúr), árufuvarozás, 2009-ben leköszönt,
     - Udvardi Sándor vállalkozó (Szombathely), személy-taxi szolgáltatás,
     - Werner Jenő ügyvezető (Szekszárd) közúti járműmentő,

2009. május 28-án a Közgyűlés két új Társelnököt választott:
    - Keszler Árpád társtulajdonos (Salgótarján) árufuvarozás (leköszönt 2012-ben),
    - Pásztor Sarolta ügyvezető (Szolnok), szolgáltatások és hazai kapcsolatok (leköszönt 2012-ben)

2010. május 13-án a Közgyűlés Ellenőrző és Etikai Bizottsági tagot választott:
- Temesvári Antalné vállalkozó (Kiskunhalas) 

2012. május 10-én megválasztott tisztségviselők.
Elnökség:
- Takács László elnök (Dabas)
- Ádám Imre társelnök Egyéb infrastruktúra szakág (Miskolc)
- Kalmár István társelnök Fuvarozás, szállítmányozás, logisztika (Gönyű)
- Szalai János társelnök Autóbusz szolgáltatás (Kiskunfélegyháza)
- Udvardi Sándor társelnök Taxis és Személygépkocsis személyszállítás (Szombathely) (leköszönt 2017-ben)
- Werner Jenő társelnök Autómentő és javítósegély (Szekszárd)

Ellenőrző és Etikai Bizottság:

- Braun György EEB elnök (Budapest)
- Szép László EEB tag (Budapest)
- Temesvári Antalné (Kiskunhalas) (leköszönt 2016-ban)

2015. május 27-én a Ptk. rendelkezéséhez igazodva az EEB helyett Felügyelő Bizottság (FB) és Etikai Bizottság (EB) került megválasztásra.

- FB elnök: Braun György (Budapest)
- FB tag: Szép László (Budapest)
- FB tag: Temesvári Antalné (Kiskunhalas)

- EB elnök: Málnási István (Árufuvarozás belföld, Budapest)
- EB tag: Regényi János (Taxi-és szgkszem.száll., Sopron)
- EB tag: Somogyvári Péter (Autómentés, Kiskunfélegyháza)
- EB tag: Szirbik Imre (Árufuvarozás nemzetközi, Kiszombor)

 

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Bemutatkozás - FUVOSZ