Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Szabadságolás miatt a csepeli irodánk 2022.03.14-től 28-ig zárva tart

2022.03.10.
Kommentek ()

Tisztelt Tagjaink, Ügyfeleink!

Az irodavezető szabadságolása ideje alatt a fuvosz@fuvosz.com címre érkező üzeneteiket fogadjuk és reagálunk rá.

Megértésüket köszönjük.

Üdvözlettel: Peredi Péter főtitkár

Ünnepi és év végi nyitvatartás

2021.12.21.
Kommentek ()

Tájékoztatjuk a FUVOSZ Tisztelt Tagjait és Ügyfeleit, hogy

a csepeli iroda 2021.12.23-tól 2022.01.03-ig

ZÁRVA TART

és kizárólag a fuvosz@fuvosz.com e-mail címen érhető el

ügyeleti jelleggel.

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,

Jó Egészséget,

Eredményes, Balesetmentes Új Évet Kívánunk!

A FUVOSZ Elnöksége és Munkatársai

Új Jogszabályok a Magyar Közlönyben

2021.09.10.
Kommentek ()

 

524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet A muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
Megjelent a MK 2021 évi 166. szám 7792. oldalán           

 

42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
Megjelent a MK 2021 évi 166. szám 7815. oldalán

 

Megtörtént a tisztségviselők megválasztása a következő 4 évre

2021.09.08.
Kommentek ()

A 2021.09.07-én az eredeti napirend szerint megtartott, megismételt rendkívüli Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztéseket és döntött róluk.

A rendkívüli Közgyűlés 3/202.09.07. számú R.K határozata tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a „Beszámoló a FUVOSZ 2020. évi Közgyűlése óta végzett munkáról” című Takács László elnök által beterjesztett beszámolót.
A rendkívüli Közgyűlés 4/2021.09.07.számú R.K. határozata tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a „A FUVOSZ gazdasági beszámolója.” című Peredi Péter főtitkár által beterjesztett beszámolót.
A rendkívüli Közgyűlés 5/2021.09.07.számú R.K. határozata tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
A rendkívüli Közgyűlés 6/2021.09.07.számú R.K. határozata tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.
A rendkívüli Közgyűlés 7/2021.09.07.számú R.K. határozata tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a FUVOSZ 2020. évi Mérlegét (A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete című dokumentum).

A rendkívüli Közgyűlés egyenként megtárgyalta a jelölő listára kerülőket. Ezt követően  egyenkénti szavazással megválasztotta
Takács Lászlót a FUVOSZ elnökének,
Ádám Imrét , Hegyi Gábort, Málnási Istvánt, Szalai Jánost és Werner Jenőt a FUVOSZ társelnökeinek,
Kalmár Istvánt a Felügyelő Bizottság elnökének, Kancsár Ferncet és Szép Lászlót a Felügyelő Bizottság tagjának,
Somogyvári Pétert az Etikai Bizottság Elnökének, Rajnai Ferencet és Regényi János az Etikai Bizottság tagjának.

A 2021-25 közötti ciklusban a Jelőlő Bizottság elnöke Kiss Sándor, tagjai Ézsiás Tibor és Szilvási András, a Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság elnöke Juhász József, tagjai Gugcsó Zoltánné és Pogácsás Miklós.  

Az új tisztségviselők és a rendkivüli Közgyűlés támogatta a Peredi Péter főtitkár által beterjesztett és a Felügyelő Bizottság által támogatott 2021 évi Gazdálkodás tervet.  

A rendkívüli Közgyűlés 27/2021.09.07. számú R.K. határozata tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Peredi Péter főtitkár által beterjesztett „2021. évi gazdálkodási terv” című előterjesztést.

Gépjárművezetői képesítések megszerzésével összefüggő szakmai javaslatok

2021.08.29.
Kommentek ()

A nemzetközi gyakorlatot figyelembevéve a szakmai szervezetek a korábban elutasított javaslataikat megismételték.

dr. Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Benedek Szabolcs
ügyvezető

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Tárgy: gépjárművezetői képesítések megszerzésével összefüggő szakmai javaslatok

Tisztelt Államtitkár Úr!

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

Államtitkár Úr gépjárművezetői képzésekkel kapcsolatos szakmai javaslatainkra megküldött válaszát tisztelettel köszönjük! Bízunk abban, hogy a további
egyeztetéseket követően sikerül egy mindenki számára elfogadható konszenzusos megoldást találni a felvetett problémákra.

Örömmel nyugtázzuk, hogy a kártyák érvényességi idejének rugalmasabb megállapításának szükségességével Államtitkár Úr is egyetért. A levelében röviden kifejtett módosítási javaslat biztató, azonban a részletek ismerete nélkül nem tudunk a kérdésre egyértelmű választ adni. Pontosítani szükséges például, hogy hány hónappal a GKI kártya lejárata előtt elvégzett továbbképzésekre vonatkozna az újonnan bevezetett szabály, ahogy az érintetteknél lévő régi, lejáró kártya sorsát is tisztázni kell. Kérjük, hogy az ITM biztosítson lehetőséget az előkészített jogszabály-módosítás előzetes véleményezésére.

Az új kártyák lejárati idejének a régi kártyákhoz igazítása tehát lényeges az adminisztrációs terhek további csökkentése érdekében, a felvetett problémákra azonban csak részben nyújt megoldást.

Szintén örvendetes a vizsgahelyek számának és kapacitásának bővítése, mégis szeretnénk ismételten leszögezni, hogy a felújító GKI tanfolyamokat követővizsgáztatás intézményét indokolatlannak tartjuk, és – a szakma szereplőinek egyhangú és határozott támogatása mellett – e rendszer haladéktalan felülvizsgálatát kérjük. Szeretnénk rámutatni arra a tényre, hogy a vonatkozó EU-s jogszabály kizárólag a 35 órás felújító tanfolyamokon való részvételt teszi kötelezővé, az ezt követő vizsgáztatásról a tagállamok saját hatáskörében döntenek. Az EU 27 tagállamából jelenleg alig néhány országban van vizsgakötelezettség (Magyarország mellett tudomásunk szerint Bulgária, Észtország és Románia él ezzel a lehetőséggel). A közúti áruszállításban tevékenykedő kis- közepes- és nagyvállalkozások egybehangzó álláspontja szerint a felújító képzések – amennyiben azok korszerű és naprakész, gyakorlatban is alkalmazható tudást adnak – hasznosak a hivatásos gépkocsivezetők számára. A néhány napos tanfolyamot követő vizsgák azonban csak további szervezési, adminisztratív és pénzügyi terhet rónak az érintettekre. Sajnos egyre gyakrabban tapasztalható, hogy az amúgy is komoly munkaerőhiánnyal küzdő alágazatban további fluktuációt eredményez – elsősorban a nyugdíj közeli korosztályban – a vizsgakényszer, miközben ezzel éppen azokat a nagy szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező hivatásos gépkocsivezetőket veszíti el a szektor, akikre leginkább lehet(ne) támaszkodni az utánpótlás kinevelése terén is.

Szeretnénk továbbá rámutatni arra, hogy a Vizsgaközpont – amely számos problémajelzésünk után gyors és hatékony intézkedéssel igyekezett eddig is a segítségünkre lenni, amit ezúton is köszönünk Ügyvezető Úrnak – hiába adja át rövid határidőkkel a szükséges adatokat a nyomdának, ha ezt követően maga a gyártási folyamat lassú. Idén – a pandémiával terhelt időszakon kívül is – többször volt rá példa, hogy 1 hónapnál hosszabb idő telt el a sikeres vizsga, és az új okmány megérkezése között. Álláspontunk szerint ez elfogadhatatlan egy a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges dokumentum esetén. Az átmeneti igazolás kiadása (pl. Szlovénia, Dánia) ezt a problémát oldhatná meg, legalábbis belföldön.

Tisztelt Államtitkár Úr! Megköszönve a támogatását, kérjük, hogy fentiek alapján ismét vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az alágazat számára megnyugtató módon rendeződjön a GKI kártyák megszerzésének, kiállításának, valamint a felújító képzések gyakorlata.

Javaslataink:

-          csatlakozva az EU tagállamok túlnyomó többsége és Nagy-Britannia gyakorlatához, szűnjön meg a GKI felújító képzéseket követő vizsgakötelezettség;

-          a KAV -  a vizsgáztatás helyett – az okmánykiállítást engedélyező intézményi státuszán túl, lásson el egyfajta ellenőrző funkciót a képző intézetek felett, ezzel biztosítva a tanfolyamok lebonyolításának rendjét (ha indokoltnak látják, akkor ennek lehet bizonyos mértékű díja is, legfeljebb a jelenlegi vizsgadíjakkal megegyező mértékig),

-          a vonatkozó jogszabály rögzítse a GKI kártyák érvényességi idejének szabályait, valamint a kártyakiállítás (gyártás) maximális idejét (pl. 5 munkanap).

Budapest, 2021. augusztus 27.

 Üdvözlettel,

                         Gál István                  Dittel Gábor                  Peredi Péter           
                            főtitkár                 ügyvezető főtitkár                 főtitkár                        

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ