Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Az éves rendes Közgyűlés elmarad

2020.05.12.
Kommentek ()

 

A FUVOSZ 2020. május 28-ra meghirdetett éves rendes Közgyűlésének megtartására nem kerül sor, a meghívóban közzétett napirenden szereplő kérdésekben, a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a FUVOSZ Elnöksége dönt.

A 2020. április 10. napján megjelent, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) értelmében, mivel Szervezetünknél többek között nem adottak sem az elektronikus részvétellel történő Közgyűlés megtartásának technikai feltételei, sem az ülés tartása nélkül hozott határozathozatal feltételei, így a FUVOSZ Elnöksége a Közgyűlési meghívóban közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult, illetve köteles dönteni.
Fentiekre tekintettel értesítjük Tisztelt Tagjainkat, hogy a FUVOSZ éves rendes Közgyűlésének megtartására nem kerül sor, a meghívóban közzétett napirenden szereplő kérdésekben, a Kormányrendelet felhatalmazása alapján az Elnökség dönt és a meghozott határozatokat - a határozatok közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint - köteles közzétenni. A meghozott döntéseket a vészhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli Közgyűlés napirendjére fogjuk tűzni, és ezekben a kérdésekben a rendkívüli Közgyűlés utólag fog döntést hozni.

 

Budapest, 2020. május 12.

 

Tisztelettel: Takács László elnök

 

 

 

 

 

Átmeneti nyitvatartás változás a FUVOSZ csepeli irodájában.

2020.04.27.
Kommentek ()

Tisztelt Tagjaink, Ügyfeleink!

A kialakult veszélyhelyzetet figyelembe véve tájékoztatjuk Önöket, hogy a csepeli iroda nyitva tartása átmenetileg megváltozott.
2020.05.29-ig csak előzetes telefonon (+36 70 366 8293) vagy e-mailben (fuvosz@fuvosz.com) történt és visszaigazolt időpont egyeztetés után áll munkatársunk a rendelkezésére.

Megértésüket köszönjük.

A munkafelvételi nyilatkozatot a továbbiakban is a területileg illetékes (határozatot hozó) hatósághoz kell megküldeni.

2020.03.27.
Kommentek ()

Dr. Müller Cecilia országos tisztifőorvos 2020.03.26-án hozott Határozatának egy része erősen sérti a hazai árufuvarozók munkavégzési lehetőségét. Az Operativ Törzs korábbi szabályozását a járványügyi helyzetre tekintettel felülírva, a külföldi fuvarozókat piaci előnyhöz juttatta tiltó és kötelező intézkedések előírásával.

Mivel tagi megkeresések egybe estek a Szakmai társszervezeteink (MKFE, NiT Hungary) észrevételeivel és azokkal teljes mértékben egyetértetünk a FUVOSZ Főtitkára levélben kérte az Országos Tisztifőorvos Asszonyt, hogy a magyar árufuvarozó gépkocsivezetők módósított karantén szabákyozását állítsa vissza a Határozat előtti állapotra.
Ma 18 óra 48 perckor az alábbi megnyugtató válasz érkezett Dr. Müller Cecilia országos tisztifőorvos megbízásából az Nemzeti Népegészségügyi Központtól.
"
Tisztelt Főtitkár Úr!
Tisztelettel tájékoztatom, hogy az Operatív Törzs által kiadott tájékoztatás továbbra is hatályban van, kérem abban foglaltak betartását. A munkafelvételi nyilatkozatot a továbbiakban is a területileg illetékes (határozatot hozó) hatósághoz kell megküldeni."

Tisztelettel:Minárik Bernadett titkársági Referens

 


 

.

t

 

 

 

A romániai áruszállításhoz kijelölt tranzitútvonalak térképe

2020.03.24.
Kommentek ()

Törökország korlátozása a magyar kamionosokra is kiterjed!

2020.03.22.
Kommentek ()

Március 21-től Törökország a korábbi 22 ország tiltásának megtartása mellett nem engedi be területére további 46 ország, közte Magyarország állampolgárait. A korlátozás az árufuvarozásban részt vevő gépjárművezetőkre is vonatkozik.

 

 A Törökországba induló fuvarok előtt mindenképpen javasolt a megbízóval/lerakóval egyeztetni törökországi belépést illetően.
Forrás: ITM

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ