Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

A veszélyhelyzet miatt változik a csepeli iroda látogathatósága

2020.11.18.
Kommentek ()

 

Tisztelt Tagjaink, Ügyfeleink!

 

Az ismételten meghirdetett veszélyhelyzetet figyelembe véve tájékoztatjuk Önöket, hogy a csepeli iroda nyitva tartása átmenetileg megváltozott.
2021.01.29-ig csak előzetesen telefonon (+36 70 366 8293) vagy e-mailben (fuvosz@fuvosz.com) történt és visszaigazolt időpont egyeztetés után áll munkatársunk a rendelkezésére.

 

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

Újra Veszélyhelyzet nehezítí mindannyiunk életét, tevékenységét

2020.11.17.
Kommentek ()

 

2020. november 17-től hatályba lépett a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet. A rendeletben foglaltak lényegében megegyeznek a koronavírus-járvány első hulláma idején, 2020. áprilisában hozott intézkedésekkel.
A veszélyhelyzet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000478.kor) ideje alatt a jogi személyekre (jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek) továbbra is főszabályként a Ptk. szabályai az irányadóak, azonban ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi személy tagja a veszélyhelyzet idején alkalmazandó kijárási korlátozások, illetve a védelmi intézkedések betartása mellet akadályozott a döntéshozatalban, abban az esetben a Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

 

Magyar kamionstop: visszavonásig feloldva!

2020.11.13.
Kommentek ()

 

Az érdekképviseleti kérésünknek is eleget téve 2020. november 13-án az ITM és az Agrárminisztérium a tavasz veszélyhelyzethez hasonlóan feloldotta Magyarországon a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozást. A hazai úthálózaton minden nehéz-tehergépjármű közlekedhet, és a járványhelyzetben is biztosítani tudja az ország folyamatos áruellátását. A könnyítés visszavonásig érvényes.

 

Munkábajárási iazolás a kijárási tilalom idejére

2020.11.11.
Kommentek ()
A veszélyhelyzet idejére elrendelt kijárási tilalom alatti időszakban a munkát végzőknek, ideértve a munkába járást is igazolással kell rendelkezniük.
Az önfoglalkoztató vállalkozók saját maguknak igazolják a munkavégzésüket.
Az igazolás az alábbi linkről tölthető le:.

 

https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas

Meghosszabbították a szgk taxiként üzemeltethetőség 10 éves korhatárát meghatározott esetekben

2020.11.04.
Kommentek ()

A Kormány 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról. (részletek)
1. §
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:„(6) A 3. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontjában foglaltakat 2022. december 31-ig nem kell alkalmazni arra a személytaxi-szolgáltatás végzése során használt személygépkocsira, amelynek életkora a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 10. évet a 2020. március 1.és 2022. december 31. közötti időszakban éri el.(7) A (6) bekezdés azon vállalkozások által üzemben tartott azon személygépkocsik tekintetében alkalmazható, amely vállalkozás 2020. március 1. napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az általa üzemben tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezett. A (6) bekezdés nem alkalmazható a vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát követően, kivéve, ha a közlekedési hatóság az adott járművet 2020. március 1. napján üzemben tartóvállalkozás kérelme alapján az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz 2020.november 5-én
Forrás: MK 2020.évi 239. szám 7582 oldal

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ