Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Kötelező a maszkviselés a FUVOSZ ügyfélszolgálati irodájában Csepelen

2020.09.21.
Kommentek ()

 

Az új járványügyi szabályokról szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet előírása szerint (ez váltotta fel a 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletet) tekintettel a járványhelyzet súlyosbodására 2020. szeptember 21-től (hétfő) a FUVOSZ ügyfélszolgálatára csak a szájat és az orrot egyidejűleg eltakaró maszkot viselő ügyfél (TAG) léphet be. 

 

Mindannyiunk egészsége védelmében köszönjük szíves megértésüket!

 

FUVOSZ Elnökség

 

2020. szeptember 14–20. között egész Magyarország területére kiterjedő, összehangolt ellenőrzési kampányt végez a rendőrség

2020.09.11.
Kommentek ()

 

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2020. szeptember 14-e és 20-a között Figyelem az útra elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció keretében elsősorban a vezetéskor kézben tartott mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, de a járművezetők figyelmét elvonó egyéb tevékenységeket sem hagyják szó nélkül. A ROADPOL közlekedésbiztonsági napok keretében szeptember 17-én Magyarország teljes területén koordinált sebességellenőrzést végez a rendőrség.

 

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a vezető figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló sofőrök kevésbé, vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír vagy olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.  A megengedett sebesség túllépése szintén kiemelt veszélyforrás. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek legnagyobb részének hátterében a gyorshajtás áll.

 

Tartsák be a szabályokat, ne sodorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt… hogy mindenki hazaérjen!

Forrás: police.hu

 

Meghívó a FUVOSZ 2020. 09. 24-ei Rendkívüli Közgyűlésére

2020.09.07.
Kommentek ()

Mivel a FUVOSZ 2020. május 28-ra meghirdetett éves rendes Közgyűlésének megtartására a Veszélyhelyzet miatt nem került sor, ezért a meghívóban közzétett napirenden szereplő pontokban, a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a FUVOSZ Elnöksége döntött.
A hivatkozott Kormányrendelet alapján meghozott döntéseket a vészhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó Rendkívüli Közgyűlés napirendjére kellett tűzni, és ezekben a kérdésekben a Rendkívüli Közgyűlés utólag hozhat döntést.
A Rendkívüli Közgyűlést a FUVOSZ elnöke az Alapszabálynak megfelelően ezúton összehívja.
Időpont: 2020.09.24-én (csütörtök) 10.00 óra
Helyszín:1215 Budapest, Árpád u.1.(Csepeli Munkásotthon).
Napirend:
1.) Beszámoló a FUVOSZ 2019. évi Közgyűlése óta végzett munkáról.
2.) A FUVOSZ gazdasági beszámolója.
3.) A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4.) Az Etikai Bizottság beszámolója.
5.) A 2019. évi Mérleg elfogadása.
6.) A 2020. évi gazdálkodási terv elfogadása.

Határozatképtelenség esetén a Rendkívüli Közgyűlést ugyanazon a napon 10.30-kor, változatlan helyszínen és napirenddel megtartjuk.

A járványhelyzetre tekintettel az épületben a Maszk használata és a távolságtartás kötelező! Kézfertőtlenítőt biztosítunk.

A Rendkívüli Közgyűlésen rendezett tagsági viszonnyal és a képviseleti jog igazolásával lehet részt venni.

Kérem, hogy részvételi szándékát 2020. szeptember 22-ig a helyszín berendezése és az ellátás érdekében a fuvosz@fuvosz.com címre jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. szeptember 7.


Tisztelettel: Takács László elnök

 

Megjelent a Mobilitási Csomag az Európai Unió Hivatalos Lapjában. L 249

2020.07.31.
Kommentek ()

 

Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1054 rendelete (2020. július 15.) az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról

L 249 1-17 oldal  A fenti linkre katintva megnyilik

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1055 rendelete (2020. július 15.) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról

L 249 17-33 oldal A fenti linkre katintva megnyilik

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1056 rendelete (2020. július 15.) az elektronikus áruszállítási információkról ( 1 )

L 249 33-49 oldal A fenti linkre katintva megnyilik

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelve (2020. július 15.) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

L 249 49. oldaltól A fenti linkre katintva megnyilik

Forrás::https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2020:249:TOC

 

Zöld az út a közúti szállítási ágazat mélyreható reformja előtt

2020.07.10.
Kommentek ()

 

  • Javulnak a járművezetők munkakörülményei 
  • Egyértelműsítették a járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályokat 
  • Ezentúl hatékonyabban szoríthatók vissza a nem jogszerű műveletek

 

Az EU Parlament elfogadta a járművezetők munkakörülményeit javító szabálymódosítást, amely a közúti szállításban elterjedt versenytorzító gyakorlatot is visszaszorítja.

 

A képviselők az uniós miniszterek által hivatalosan 2020 áprilisában elfogadott formában, változtatások nélkül szavazták meg a mobilitási csomagba tartozó mindhárom jogszabály-módosítást. A Tanács már 2019 decemberében a politikai megállapodás elfogadása mellett döntött.

 

A reform egyfelől véget vet a közúti szállítási ágazatban tapasztalt versenytorzulásnak, másfelől javítja a járművezetők pihenési körülményeit. Ennek érdekében módosulnak a kiküldetésre, a vezetési és pihenőidőre, valamint a kabotázs – azaz egy adott tagállamban nem honos fuvarozók által végzett alkalmi áruszállítás – követelményeinek betartatására vonatkozó szabályok.

 

Jobb munkakörülmények a járművezetők számára

 

A szabályok módosításának köszönhetően javulnak a pihenés feltételei és a járművezetők több időt tölthetnek majd otthon. A fuvarozó cégeknek úgy kell majd megszervezniük a nemzetközi áruszállítást végző járművezetők munkáját, hogy a sofőrök rendszeres időközönként (a munkabeosztástól függően három vagy négy hetente) haza tudjanak menni. Ezentúl nem lehet a vezetőfülkében tölteni a kötelezően előírt heti rendes pihenőidőt, ehelyett a munkáltatónak megfelelő szállásról kell gondoskodnia.

 

Tisztességesebb verseny és az illegális gyakorlat visszaszorítása

 

A határátlépést rögzíteni fogják a járművek tachográfjai, így nehezebb lesz ezzel csalni. Ugyanazon ország területén belül ugyanazon járművel végzett két kabotázsművelet között kötelező lesz majd négy napot várakozni, hogy ne legyen mód rendszerszerű kabotázsra.

 

A postafiókcégek felszámolása érdekében a közúti árufuvarozó cégeknek hitelt érdemlően kell tudniuk bizonyítani, hogy tényleges tevékenységet végeznek abban az országban, ahol bejegyezték őket. Ezenkívül gépjárműveiknek nyolc hetente vissza kell térniük a cég központi telephelyére. A szabályozás a 2,5 tonnát meghaladó tömegű könnyű haszongépjárművekre is kiterjed majd, így azokat is el kell látni tachográffal.

 

 

Egyenlő díjazási feltételek a járművezetők kiküldetésének egyértelmű szabályozásával

 

A módosításoknak köszönhetően nem lehet majd többféleképpen értelmezni a szabályokat, és így várhatóan megszűnnek a járművezetők díjazásában tapasztalt méltánytalanságok. Ezentúl egyértelműen kiküldési helyzetnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás. Kivételt képez ez alól, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon (tranzit) és ha csak két ország között végez szállítást (kétoldalú szállítás), még ha közben kétszer meg is áll be- vagy kirakodás céljából.

 

Következő lépések

 

Az elfogadott szabályok a következő hetekben, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésük után lépnek hatályba.

 

A kiküldetésre vonatkozó szabályokat az irányelv hatálybalépését követő 18 hónap elteltével kell alkalmazni. A pihenőidőre és a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok a rendelet közzétételét követő 20. naptól alkalmazandók. A járművek visszatérésével és a piacra jutás szabályaival kapcsolatos egyéb módosítások a piacra jutásról szóló rendelet hatálybalépését követő 18 hónap elteltével válnak alkalmazandóvá.

 

Forrás:www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ